Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd

23 apr 2020

In zogenoemde richtsnoeren heeft de Europese Commissie (Commissie) uiteengezet hoe de Europese aanbestedingsregels gebruikt kunnen worden wanneer in spoedeisende gevallen overheidsopdrachten geplaatst moeten worden.

De Commissie heeft bevestigd dat de corona-crisis de toepassing van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wegens dwingende spoed kan rechtvaardigen.

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Deze procedure houdt in dat overheidsinkopers zonder rekening te houden met termijnen en andere procedurevoorschriften rechtstreeks kunnen onderhandelen met marktpartijen. Deze procedure mag worden toegepast als een reguliere (niet) openbare of versnelde procedure ontoereikend is. Daarnaast moet het gaan om omstandigheden die niet voorzienbaar waren en ook niet aan de aanbestedende dienst te wijten zijn.

De Commissie heeft bevestigd dat de onmiddellijke en specifieke behoefte van ziekenhuizen en andere zorginstellingen aan zaken als beschermingsmiddelen, bedden en beademingsapparatuur niet te voorzien was. En aangezien deze behoefte veroorzaakt wordt door de corona-pandemie staat buiten kijf dat sprake is van dwingende spoed om de bewuste producten te verkrijgen.

Conclusie

Overheidsinkopers in de zorg kunnen in veel gevallen deze  procedure dus voorlopig gebruiken terwijl het leveranciers van zorgartikelen de mogelijkheid biedt over de levering van hun producten rechtstreeks met de overheid te onderhandelen. Heeft u als inkoper of leverancier hierover vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Rik Wevers via  wevers@bg.legal

Rik Wevers