Internetprovider Altushost moet groot aantal websites sluiten waarop namaak horloges worden aangeboden!

24 aug 2012

Grote namen uit de wereld van de luxe horloges, zoals onder meer Pattek Philippe, Chanel, Chopard, Gucci en Dior hebben dit gevorderd bij de rechtbank Den Haag. Altushost host een groot aantal websites waarop namaakproducten met de merken van eisers worden aangeboden. De domeinnamen staan vaak op naam van een natuurlijk persoon in China of zijn helemaal niet meer herleidbaar. Eisers vorderen dat Altushost daar wat aan moet doen. Altushost verweert zich met de stelling dat de merkhouders ook via een andere weg een procedure had kunnen voeren, doch de Voorzieningenrechter in Den Haag oordeelt dat deze procedure te lang duurt. Ook verweert Altushost zich door te stellen dat de merkhouders maar hadden moeten optreden tegen de domeinnaamhouders zelf. In deze zaak kwam evenwel naar voren dat de merkhouders daar wel tegen hebben opgetreden doch dat de houders van de domeinnamen waaronder fake-horloges werden aangeboden, niet reageerden en zeer lastig aan te pakken zijn.

Conclusie:
Het gevorderde bevel om de hosting van de betreffende websites te staken wordt toegewezen.

Zie uitspraak

Zie ook Fashion & Design

BG.legal