Invoering Flex BV

12 jun 2012

Studieschuld-is-vragen-om-1378-200-300Na het succesvolle seminar “Flex B.V.” vorige week in Vught, kan Bogaerts & Groenen advocaten u nu het laatste nieuws geven over de invoering van de Flex B.V. (wetsvoorstellen 31 058/32426: (Invoerings)Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Zojuist heeft de Eerste Kamer deze wetsvoorstellen aangenomen en bepaald dat de inwerkingtreding is vastgesteld op 1 oktober 2012.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het minimumkapitaal van € 18.000,- wordt afgeschaft.
  • De crediteurenbescherming wordt gebaseerd op een uitkeringstest in combinatie met aansprakelijkheidssancties voor bestuurders en aandeelhouders.
  • Benoeming van een 'eigen' bestuurder door een aandeelhouder wordt mogelijk.
  • De verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen vervalt.
  • De mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden worden verruimd.
  • Stemrechtloze of winstrechtloze aandelen kunnen worden ingevoerd.
  • De statuten kunnen voorzien in een flexibele verdeling van stemrecht.
  • De wettelijke geschillenregeling wordt verbeterd.

In sommige gevallen kan een statutenwijziging nodig zijn om de verbeteringen door te voeren in uw vennootschap.

Als u meer wilt weten over de nieuwe wet, stelt u gerust uw vraag aan een van onze advocaten.

BG.legal