Inwerkingtreding Aanbestedingswet uitgesteld tot 1 april 2013

17 dec 2012

De nieuwe Aanbestedingswet zal in tegenstelling tot eerdere berichten niet op 1 januari aanstaande in werking treden maar op 1 april 2013. Dat houdt verband met het feit dat de Aanbestedingswet en het aanbestedingsbesluit tegelijkertijd in werking moeten treden. De Raad van State moet nog over het aanbestedingsbesluit adviseren zodat 1 januari aanstaande niet meer gehaald gaat worden.

De Aanbestedingswet moet meer tegemoet komen aan kritiek van het MKB over de geringe kansen om voor een opdracht in aanmerking te komen. De nieuwe wet beoogt meer transparantie en dient ondernemers een betere toegang tot overheidsopdrachten te geven. Een van de klachten betreft het feit dat aanbestedende diensten te hoge omzet eisen [drempelwaardes] stellen om voor een opdracht in aanmerking te komen. Door een duidelijkere beschrijving van het begrip “proportionaliteit” beoogt de wet een betere verhouding aan te brengen tussen de eisen en de waarde van de opdracht. Ook worden regels gesteld aan het onnodig bundelen van opdrachten. Daarvoor worden eisen opgenomen in de zogenaamde Gids proportionaliteit. Ook worden de administratieve lasten voor het MKB verlicht, onder andere door invoering van een uniform model eigen verklaring waardoor inschrijvers niet elke keer bij een aanbesteding nieuwe bewijsstukken hoeven over te leggen. Afgewacht moet worden of de wet in de praktijk ook daadwerkelijk een betere toegang voor het MKB tot overheidsopdrachten zal geven.