Is de reisorganisatie aansprakelijk na val in hotelkamer?

11 mei 2015

De televisieprogramma’s ‘Red mijn vakantie’ en ‘Helse vakanties’ geven in extreme mate aan, dat vakanties niet altijd verlopen zoals verwacht. Het gaat met enige regelmaat mis, soms vanwege overmacht maar soms ook omdat reisorganisaties de klachten wel kunnen wegnemen maar dat simpelweg niet doen. Zo ook in een onlangs gepubliceerde zaak waarin reisorganisatie Corendon aansprakelijk werd gesteld voor een ongeval tijdens vakantie als gevolg van een lekkage in de doucheruimte van het hotel.

Afbeelding

De casus
In maart 2012 had een man met zijn echtgenote een reis naar Macedonië geboekt via Corendon. In de reis waren onder meer begrepen het vervoer en het verblijf van zeven dagen in een hotel. In het betreffende hotel was ook een reisleider van Corendon aanwezig. Op de tweede dag van de vakantie klaagt de man bij Corendon over het feit dat de douchecabine ‘onder water was gelopen’. In de dagen daarop verzoekt de man aan Corendon twee keer een andere kamer in verband met de wateroverlast. Tijdens de vijfde vakantiedag gaat het mis. De man komt in de doucheruimte ten val als gevolg waarvan hij letsel oploopt. De man stelt Corendon aansprakelijkheid voor de schade.

Corendon aansprakelijk?
Hij beroept zich op een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst. De rechtbank oordeelt dat het algemeen bekend is dat een natte tegelvloer over het algemeen glad is en er een reële kans bestaat op uitglijden en vallen. Die kans neemt ook toe naarmate er meer water en zeep op de tegels ligt. Zeker bij wat oudere mensen, zoals deze man. Reizigers mogen volgens de rechter verwachten dat de doucheruimte in een hotelkamer veilig is en de doucheruimte in het hotel voldeed dan ook niet aan eisen die daaraan gesteld mogen worden.

Voor de juridische beoordeling is vervolgens essentieel dat de man tweemaal heeft geklaagd bij de reisleider van Corendon. Door de reisorganisatie is de lekkage – ondanks een toezegging de problemen op te lossen – niet verholpen en evenmin heeft de man een andere kamer gekregen. Niet alleen heeft het hotel onzorgvuldig gehandeld, ook is Corendon aansprakelijk omdat niet is voldaan aan de verplichting een reiziger hulp en bijstand te verlenen.

Conclusie
Indien een reiziger klachten heeft over zijn vakantie, is het altijd goed deze klachten te melden bij de reisorganisatie. Zoals uit deze uitspraak blijkt, rust op de reisorganisatie in beginsel een verplichting om de reiziger hulp en bijstand te verlenen, ook wanneer het om – op het eerste gezicht – relatief onschuldige klachten gaat. Een relatief onschuldige klacht waar geen gehoor aan wordt gegeven kan immers, zoals uit deze uitspraak blijkt, vervelende consequenties hebben.

Dit artikel is gepubliceerd in "De Uitstraling" mei 2015.