Is het interieur van een winkel beschermd?

04 sep 2019

Is het interieur van een winkel beschermd?

Dit kwam aan de orde in de zaak over het interieur van de schoenwinkels van Shoebaloo. Dat heeft geleid tot het vonnis van 7 augustus 2019 van de rechtbank Amsterdam (afbeeldingen zijn overgenomen uit het vonnis).

Bij het ontwerp zijn Amerikaanse canyons de inspiratiebron geweest. De eigenaar van het ontwerpbureau verklaart daarover: “Het uitgangspunt is geweest: een moderne canyon, met ribben die als één vloeiende beweging, de hele ruimte omvattend, over de wanden de volledige ruimte vormgeven en de schappen vormen, waarop de schoenen geëtaleerd worden”.

Dit ontwerp is toegepast in winkels in Amsterdam en Maastricht. Het ontwerpbureau claimt auteursrecht op de vormgeving van het interieur van de winkel.

Een winkel in Antwerpen (Invert) zou inbreuk maken op het auteursrecht op dit interieur.

 

De eerste vraag is of er auteursrecht is ontstaan

De procedure is aanhangig gemaakt door het bureau dat het ontwerp heeft gemaakt (de auteursrechthebbende) en Shoebaloo (licentiehouder). Volgens het ontwerpbureau is sprake van een werk dat door auteursrecht is beschermd door de volgende kenmerkende elementen in combinatie met elkaar, die gebaseerd zijn op gemaakte creatieve keuzes:

 1. Uit lagen opgebouwde, golvende wandpanelen;
 2. In de wandpanelen geïntegreerde in- en uitgolvende displays met een profiel dat vloeiend overgaat in het profiel van de achterliggende wandpanelen;
 3. In translucent materiaal uitgevoerde displays met geïntegreerde ledverlichting vanaf de onderzijde;
 4. Een ellipsvormige uitsnijding uit de wandpanelen ter hoogte van de voorpui ten behoeve van de winkeldeur.

De rechtbank neemt deze elementen over en geeft er een concrete beschrijving van deze elementen.

Invert stelt dat er geen sprake is van auteursrecht omdat het interieur geen eigen en oorspronkelijk karakter heeft. In al bestaande ontwerpen (het vormgevingserfgoed) komen de meeste elementen al voor. In wezen probeert het ontwerpbureau bescherming te krijgen voor bestaande stijlen en gangbare vormen, aldus Invert. De rechtbank oordeelt echter anders:

 • De ontwerper heeft met de combinatie van de (specifieke vormgeving van de) kenmerkende elementen van haar ontwerp op voldoende eigen wijze uiting gegeven aan bestaande stijlen
 • het gebruikmaken van verlichting en de wijze waarop betreffen in het ontwerp wel degelijk vrije keuzes.

Dat een interieurontwerp auteursrechtelijk kan zijn beschermd, was ook al eerder vastgesteld. Zoals op 16 december 2011 in de zaak Mazzo/Happy Italy.

 

De tweede vraag is of er inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht

De winkel in Antwerpen ziet er als volgt uit (afbeeldingen zijn overgenomen uit het vonnis):

 

De ontwerper stelt dat de winkel in Antwerpen een ‘klakkeloze kopie’ is omdat ‘alle afzonderlijke beschermde trekken van het werk van MVSA zijn overgenomen en de totaalindrukken overeenstemmen’.

 

De rechtbank bepaalt nu allereerst wat de ‘auteursrechtelijk beschermde elementen’ zijn en of deze zijn overgenomen (gekopieerd). Wanneer ze gedeeltelijk zijn overgenomen dan wordt gekeken of er voldoende afstand is gehouden tot het origineel.

De rechtbank oordeelt dat sprake is van zodanige overeenstemming dat sprake lijkt te zijn van een kopie. Daarbij noemt de rechtbank:

 • de wandpanelen zijn op exact dezelfde wijze opgebouwd en gevormd, met lagen van eenzelfde dikte, eenzelfde groepering en eenzelfde manier van golven.
 • de displays worden op gelijke wijze gevormd en belicht.
 • Ook in het interieur in Antwerpen is in de etalage van de winkel een (rondvormige) uitsparing aangebracht.

Invert heeft nog gesteld dat zij het winkelinterieur zelf heeft bedacht en samen met timmerlieden heeft gerealiseerd vóór of tegelijkertijd met de opening van de winkel van Shoebaloo. De gelijkenis zou op toeval berusten en van ontlening zou geen sprake zijn. Op zich zou het kunnen dat op hetzelfde moment, op verschillende plaatsen, eenzelfde, of sterk op elkaar gelijkend, werk wordt gecreëerd.

De rechtbank gaat hier echter niet in mee en Invert krijgt ook niet de gelegenheid om die stelling te bewijzen. De rechtbank noemt daarbij dat de winkel in Antwerpen op 24 september 2014 is gehuurd, terwijl de winkel in Maastricht (met een vergelijkbaar interieur als in Amsterdam) al in 2012 is geopend. De winkel in Amsterdam is op 27 november 2014 geopend. Daarbij is het mogelijk dat het (in aanbouw zijnde) interieur al eerder voor het publiek zichtbaar is geweest.

 

Conclusie

De rechtbank concludeert dat Invert inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van het ontwerpbureau. Als gevolg daarvan moet Invert binnen drie maanden het winkelinterieur afbreken. Dit op het verbeuren van een dwangsom. Daarnaast moet zij een schadevergoeding van € 10.000,= aan de ontwerper betalen. En zij moet de volledige proceskosten van de ontwerper betalen.

 

Wat betekent dit voor de praktijk?
 • Het auteursrecht kan een goede basis bieden voor bescherming van een winkelinterieur.
 • In Nederland kan effectief opgetreden worden tegen inbreukmakers in andere EU landen.

Onze IE advocaten hebben ervaring met het procederen in zaken over vormgeving. Wij kunnen u adviseren over het al dan niet optreden tegen ‘copycats’. Wij treden ook op voor partijen die inbreuk zouden maken op IE rechten van anderen. Daarbij kunnen wij u adviseren over het weerspreken van die claim en het beperken van schade.

Lees een uitgebreide juridisch inhoudelijke versie van dit artikel in OpenRecht

En lees ook het artikel: Bescherming winkelinterieur

  AI, kunst & auteursrecht
  Lees meer
  Picnic schendt portretrecht van (ex-)werknemer
  Lees meer
  AI, kunst en auteursrecht
  Lees meer
  De auteursrechtelijke implicaties van ChatGPT
  Lees meer
  Auteursrecht vergoeding verschuldigd voor afspelen muziek in zorglocatie
  Lees meer
  Een kwestie over schoenen: namaak Louboutin advertenties op Amazon
  Lees meer
  Een portret als merk
  Lees meer
  De Nederlandse rechter onbevoegd in geschil over reisdagboek
  Lees meer
  Auteursrechtinbreuk, schadevergoeding en proceskosten
  Lees meer
  De intocht van sinterklaas en het auteursrecht
  Lees meer
  Rust er auteursrecht op mijn product?
  Lees meer
  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  De uitwerking van een concept kan worden beschermd
  Lees meer
  De bescherming van kleurmerken en het relevante publiek
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  BG.legal gaat intensieve samenwerking aan met Dohmen advocaten
  Lees meer
  Product design als merk, eerder uitzondering dan regel
  Lees meer
  ACM: Misleidende duurzaamheidsclaims van Decathlon & H&M
  Lees meer
  Gebruik van TM, ® en © tekens
  Lees meer
  Mag een ander jouw merk als domeinnaam gebruiken?
  Lees meer
  Oorsprongsbenamingen op producten voor derde landen ook verboden
  Lees meer
  Gemeenschappelijk auteursrecht op software, wie heeft aanspraak op welk deel?
  Lees meer
  Geen auteursrechtelijke bescherming op ontwerp
  Lees meer
  Strengere regels voor invloedrijke influencers
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  Is de vormgeving van een website auteursrechtelijk beschermd?
  Lees meer
  Wanneer is de aanvraag van een merkregistratie te kwader trouw?
  Lees meer
  Korting advocaatkosten voor MKB-ondernemers bij juridisch advies in 2022
  Lees meer
  Wie heeft auteursrecht op software/vormgeving app/website?
  Lees meer
  Champagne en het intellectueel eigendomsrecht
  Lees meer
  Silhouet sinterklaas: auteursrechtinbreuk met inpakpapier
  Lees meer
  (Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
  Lees meer
  Het decoderen van producten kan onrechtmatig zijn
  Lees meer
  Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
  Lees meer
  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
  Lees meer
  Wapenen tegen copycats? Registreer je merk!
  Lees meer
  Recept en foto’s gekopieerd door Sonja Bakker: plagiaat of auteursrechtinbreuk?
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?
  Lees meer
  Merk in kunstwerk mag, kunstwerk in product niet
  Lees meer
  EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
  Lees meer
  Belangrijke wijzigingen auteursrecht: makers en exploitanten
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
  Lees meer
  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
  Lees meer
  Korting voor model- en merkregistraties - aanvraagperiode 1 tot 31 mei
  Lees meer
  Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
  Lees meer
  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
  Lees meer
  Het gebruik van (framed) hyperlinks vs. het auteursrecht
  Lees meer
  Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
  Lees meer
  Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
  Lees meer
  Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
  Lees meer
  Doorhaling van een merkregistratie
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Sinterklaas is toch gewoon sinterklaas?
  Lees meer
  Auteursrechten & Artificial Intelligence
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Stijl of trend: auteursrechtelijke bescherming?
  Lees meer
  Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
  Lees meer
  Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
  Lees meer
  Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
  Lees meer
  De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
  Lees meer
  RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing
  Lees meer
  Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
  Lees meer
  Aansprakelijkheid bij affiliate marketing
  Lees meer
  Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?
  Lees meer
  Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
  Lees meer
  Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
  Lees meer
  Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
  Lees meer
  Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
  Lees meer
  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
  Lees meer
  Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
  Lees meer
  Klinische evaluatie bij combinatiegebruik van medische hulpmiddelen
  Lees meer
  Kan ik de vorm van een product met een vormmerk (3D) beschermen?
  Lees meer
  Reclame voor geneesmiddelen, maar niet zelf verkopen: mag dat zomaar?
  Lees meer
  Dragons’ Den deel 2: de ondernemer die het snapt
  Lees meer
  De lessen uit Dragons’ Den
  Lees meer
  Waarom Rumag auteursrechtinbreuk maakt
  Lees meer
  Checklist verpakken van producten
  Lees meer
  Wanneer is verpakken/opnieuw inpakken van producten toegestaan?
  Lees meer
  Primark versus Dr. Martens
  Lees meer
  Akkoord vastgoedeigenaars en retailers vanwege de coronacrisis
  Lees meer
  Intellectueel eigendomsrecht
  Lees meer
  Domeinnamen
  Lees meer
  Auteursrecht
  Lees meer
  Fashion & Design
  Lees meer
  Wie heeft recht op de domeinnaam?
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
  Lees meer
  Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
  Lees meer
  Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
  Lees meer
  Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
  Lees meer
  Juridische gevolgen Food product recall door Listeria
  Lees meer
  Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
  Lees meer
  Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
  Lees meer
  Dynamisch incorporatiebeding geen eenzijdig wijzigingsbeding
  Lees meer
  Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
  Lees meer
  Auteursrecht op website(teksten)
  Lees meer
  Bescherming winkelinterieur
  Lees meer
  Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
  Lees meer
  Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
  Lees meer
  Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
  Lees meer
  Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
  Lees meer
  Inbreuk op merken in de beauty branche
  Lees meer
  Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten
  Lees meer
  Farma, Health en Life Sciences
  Lees meer
  BG.retail
  Lees meer