Kan ik de vorm van een product met een vormmerk (3D) beschermen?

04 mei 2020

Wanneer een object wordt ontworpen dan komt vaak ook aan de orde de vraag of en hoe die vorm beschermd kan worden. Een van de mogelijkheden is een vormmerk: een driedimensionaal teken. Een vorm kan geen merk zijn wanneer de vorm technisch is bepaald of wanneer de vorm van wezenlijk belang is voor het product. Wanneer is daar sprake van? Wat zijn alternatieven?

Het juridisch kader

De regelgeving voor Benelux en Europese merken is vergelijkbaar. Een aanvraag voor een merkregistratie wordt geweigerd wanneer het ‘teken’ (in de meeste gevallen een foto/tekening van een object) dat je wilt registreren uitsluitend bestaat uit[1]:

 1. de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald;
 2. de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
 3. de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft.
Casus Gömböc

De Gömböc is een vorm met slechts één stabiele positie als het op een plat oppervlak gelegd wordt. Twee Hongaarse wiskundigen rekenden een vorm uit die overal even zwaar is (homogeen), maar automatisch overeind rolt, hoe je hem ook neerlegt.

vormmerk

 

 

 

 

 

 

In Hongarije was een registratie aangevraagd voor een vormmerk onder meer voor siervoorwerpen en speelgoed. De aanvraag werd geweigerd (i) omdat de vorm noodzakelijk was om een technische uitkomst te krijgen en (ii) omdat de vorm door de aard van de waar bepaald werd.

Het Hof van Justitie EU[2] heeft in deze zaak richting gegeven aan hoe zo’n aanvraag beoordeeld moet worden. Door deze uitspraak weten we:

 • dat bij de beoordeling niet alleen naar de afbeelding gekeken hoeft te worden maar dat ook rekening gehouden mag worden met andere informatie (zolang deze informatie maar uit objectieve en betrouwbare bronnen afkomstig is)
 • dat registratie geweigerd kan worden wanneer uit informatie blijkt dat het publiek het product koopt vanwege de vorm
 • dat een vormmerk kan bestaan naast andere intellectuele eigendomsrechten zoals een modelrecht. De criteria voor een merk of modelrecht zijn afwijkend en dus ook het onderzoek dat verricht moet worden.
Wat is het alternatief?

Naast of in plaats van een merkrecht zijn er soms alternatieven:

 • Octrooi: een octrooi wordt verleend voor een technische vinding. De technische oplossing wordt dan beschermd.
 • Modelrecht: de vorm moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben.
 • Auteursrecht: de vorm van een gebruiksvoorwerp kan auteursrechtelijk beschermd zijn. Niet beschermd zijn die kenmerken die louter technisch- of functioneel bepaald zijn.
Advies

Voor advies over (i) welke beschermingsmogelijkheden er zijn, (ii) welke passend zijn en (iii) hoe deze te realiseren, kunt u contact opnemen met Jos van der Wijst

 

[1] Artikel 4 lid 1, sub e EU Merkenrichtlijn 2015

[2] HvJEU 23 april 2020, zaak C-237/19 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225524&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7094262

Jos van der Wijst

  AI, kunst & auteursrecht
  Lees meer
  Picnic schendt portretrecht van (ex-)werknemer
  Lees meer
  Een kwestie over schoenen: namaak Louboutin advertenties op Amazon
  Lees meer
  Een portret als merk
  Lees meer
  De Nederlandse rechter onbevoegd in geschil over reisdagboek
  Lees meer
  De intocht van sinterklaas en het auteursrecht
  Lees meer
  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  De bescherming van kleurmerken en het relevante publiek
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  BG.legal gaat intensieve samenwerking aan met Dohmen advocaten
  Lees meer
  ACM: Misleidende duurzaamheidsclaims van Decathlon & H&M
  Lees meer
  Mag een ander jouw merk als domeinnaam gebruiken?
  Lees meer
  Oorsprongsbenamingen op producten voor derde landen ook verboden
  Lees meer
  Strengere regels voor invloedrijke influencers
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  Wanneer is de aanvraag van een merkregistratie te kwader trouw?
  Lees meer
  Champagne en het intellectueel eigendomsrecht
  Lees meer
  (Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
  Lees meer
  Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
  Lees meer
  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?
  Lees meer
  Merk in kunstwerk mag, kunstwerk in product niet
  Lees meer
  EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
  Lees meer
  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
  Lees meer
  Korting voor model- en merkregistraties - aanvraagperiode 1 tot 31 mei
  Lees meer
  Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
  Lees meer
  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
  Lees meer
  Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
  Lees meer
  Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
  Lees meer
  Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
  Lees meer
  Doorhaling van een merkregistratie
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
  Lees meer
  Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
  Lees meer
  De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
  Lees meer
  Aansprakelijkheid bij affiliate marketing
  Lees meer
  Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?
  Lees meer
  Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
  Lees meer
  Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
  Lees meer
  Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
  Lees meer
  Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
  Lees meer
  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
  Lees meer
  Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
  Lees meer
  Reclame voor geneesmiddelen, maar niet zelf verkopen: mag dat zomaar?
  Lees meer
  Dragons’ Den deel 2: de ondernemer die het snapt
  Lees meer
  Checklist verpakken van producten
  Lees meer
  Wanneer is verpakken/opnieuw inpakken van producten toegestaan?
  Lees meer
  Intellectueel eigendomsrecht
  Lees meer
  Wie heeft recht op de domeinnaam?
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
  Lees meer
  Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
  Lees meer
  Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
  Lees meer
  Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
  Lees meer
  Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
  Lees meer
  Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
  Lees meer
  Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
  Lees meer
  Auteursrecht op website(teksten)
  Lees meer
  Bescherming winkelinterieur
  Lees meer
  Is het interieur van een winkel beschermd?
  Lees meer
  Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
  Lees meer
  Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
  Lees meer
  Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
  Lees meer
  Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
  Lees meer
  Inbreuk op merken in de beauty branche
  Lees meer
  Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten
  Lees meer
  Farma, Health en Life Sciences
  Lees meer