Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig

10 okt 2019

Volgens de ACM weten MKB-bedrijven te weinig over verboden concurrentievervalsende afspraken. Dit concludeert de ACM in haar rapport over de naleving van de mededingingswet.

Wat bedrijven zich vaak niet realiseren, is dat het kartelverbod ook bij het sluiten van licenties en samenwerkingscontracten om de hoek komt kijken. Met name Tech-bedrijven doen er goed aan te letten op het kartelverbod. Waarom? Omdat Tech-bedrijven steeds meer gaan samenwerken en dus te maken krijgen met dit soort contracten.

Wat is het kartelverbod?

Het kartelverbod verbiedt bedrijven concurrentiebeperkende afspraken te maken. Dit is een breed begrip waar veel soorten afspraken onder vallen. Vaak gaat het om prijsafspraken, marktverdelingsafspraken en het onderling afstemmen van gedrag.

Het kartelverbod geldt niet voor alle licenties en samenwerkingscontracten. Er zijn uitzonderingen. Bedrijven kunnen namelijk een vrijstelling op het verbod krijgen. Voor Tech-bedrijven is de vrijstelling van “technologieoverdracht” interessant. De gedachte achter deze vrijstelling is dat licentieovereenkomsten waarbij technologie wordt overgedragen, een nuttige rol vervult bij de ontwikkeling van technologische kennis. Daarom kunnen partijen bij het sluiten van licentieovereenkomsten in verband met octrooien en/of knowhow tóch afspraken maken die de mededinging beperken.

Aandachtspunten bij contracteren

Bedrijven overtreden het kartelverbod veelal onbewust. Kun je geen aanspraak maken op een vrijstelling? Dan moet je als Tech-bedrijf tijdens het contracteren alert zijn op afspraken/gedrag dat verboden is. In de volgende situaties moet er een belletje gaan rinkelen:

  • Bij afspraken over prijzen die partijen bij klanten in rekening (gaan) brengen;
  • Afspraken over de hoogte van prijzen;
  • Als er een geografische verdeling van klanten wordt gemaakt;
  • Als partijen informatie over klanten gaan delen;
  • Bij bepaalde erkenningsregelingen;
  • En bij gezamenlijke inkoop.

Deze aspecten kunnen aan bod komen bij het opstellen van licenties en samenwerkingsovereenkomsten. Het advies is daarom om te toetsen of gemaakte afspraken het kartelverbod overtreden.

Conclusie

Tech-bedrijven doen er goed aan alert te zijn op het kartelverbod. Met name als zij licentie- en samenwerkingsovereenkomsten sluiten. Op die manier kunnen zij voorkomen dat de ACM een boete oplegt.

Benieuwd met welke andere mededingingsaspecten u rekening moet houden? Neem dan contact op met Anique van de Kerkhof via Kerkhof@bg.legal. Volg haar ook op LinkedIn om op te hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Tech en recht.

Anique van de Kerkhof

 

Contact

Positiemerk: kan je dat beschermen?
Lees meer
Algoritme als een Dienst
Lees meer
Van wie is het model?
Lees meer
Beperkingen in licentieovereenkomst door mededingingsrecht
Lees meer
Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
Lees meer
Wees de copycats voor!
Lees meer
Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
Lees meer
Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
Lees meer
Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
Lees meer
Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
Lees meer
Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
Lees meer
Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
Lees meer
Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
Lees meer
Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
Lees meer
De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
Lees meer
Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
Lees meer
BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
Lees meer
Aansprakelijkheid bij affiliate marketing
Lees meer
Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?
Lees meer
Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
Lees meer
Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
Lees meer
Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
Lees meer
Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
Lees meer
NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
Lees meer
Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
Lees meer
Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
Lees meer
Nieuwsbrief Tech - meld je aan
Lees meer
Kan ik de vorm van een product met een vormmerk (3D) beschermen?
Lees meer
Reclame voor geneesmiddelen, maar niet zelf verkopen: mag dat zomaar?
Lees meer
Dragons’ Den deel 2: de ondernemer die het snapt
Lees meer
NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
Lees meer
Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
Lees meer
Checklist verpakken van producten
Lees meer
Wanneer is verpakken/opnieuw inpakken van producten toegestaan?
Lees meer
De roep om het vrijgeven van voertuigdata
Lees meer
Intellectueel eigendomsrecht
Lees meer
Domeinnamen
Lees meer
Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis
Lees meer
Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
Lees meer
Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?
Lees meer
Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
Lees meer
Wie heeft recht op de domeinnaam?
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
Lees meer
Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
Lees meer
Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
Lees meer
Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
Lees meer
Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
Lees meer
Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
Lees meer
Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
Lees meer
Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
Lees meer
Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
Lees meer
Auteursrecht op website(teksten)
Lees meer
Bescherming winkelinterieur
Lees meer
Is het interieur van een winkel beschermd?
Lees meer
Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
Lees meer
Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
Lees meer
Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
Lees meer
Aanpak oneerlijke handelspraktijken in de Food
Lees meer
Doordacht samenwerken geeft meer macht
Lees meer
Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
Lees meer
Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
Lees meer
Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
Lees meer
Inbreuk op merken in de beauty branche
Lees meer
Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
Lees meer
Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
Lees meer
Mededingingsrecht
Lees meer
Reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten
Lees meer
BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
Lees meer
Farma, Health en Life Sciences
Lees meer
BG.tech
Lees meer