Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig

10 okt 2019

Volgens de ACM weten MKB-bedrijven te weinig over verboden concurrentievervalsende afspraken. Dit concludeert de ACM in haar rapport over de naleving van de mededingingswet.

Wat bedrijven zich vaak niet realiseren, is dat het kartelverbod ook bij het sluiten van licenties en samenwerkingscontracten om de hoek komt kijken. Met name Tech-bedrijven doen er goed aan te letten op het kartelverbod. Waarom? Omdat Tech-bedrijven steeds meer gaan samenwerken en dus te maken krijgen met dit soort contracten.

Wat is het kartelverbod?

Het kartelverbod verbiedt bedrijven concurrentiebeperkende afspraken te maken. Dit is een breed begrip waar veel soorten afspraken onder vallen. Vaak gaat het om prijsafspraken, marktverdelingsafspraken en het onderling afstemmen van gedrag.

Het kartelverbod geldt niet voor alle licenties en samenwerkingscontracten. Er zijn uitzonderingen. Bedrijven kunnen namelijk een vrijstelling op het verbod krijgen. Voor Tech-bedrijven is de vrijstelling van “technologieoverdracht” interessant. De gedachte achter deze vrijstelling is dat licentieovereenkomsten waarbij technologie wordt overgedragen, een nuttige rol vervult bij de ontwikkeling van technologische kennis. Daarom kunnen partijen bij het sluiten van licentieovereenkomsten in verband met octrooien en/of knowhow tóch afspraken maken die de mededinging beperken.

Aandachtspunten bij contracteren

Bedrijven overtreden het kartelverbod veelal onbewust. Kun je geen aanspraak maken op een vrijstelling? Dan moet je als Tech-bedrijf tijdens het contracteren alert zijn op afspraken/gedrag dat verboden is. In de volgende situaties moet er een belletje gaan rinkelen:

  • Bij afspraken over prijzen die partijen bij klanten in rekening (gaan) brengen;
  • Afspraken over de hoogte van prijzen;
  • Als er een geografische verdeling van klanten wordt gemaakt;
  • Als partijen informatie over klanten gaan delen;
  • Bij bepaalde erkenningsregelingen;
  • En bij gezamenlijke inkoop.

Deze aspecten kunnen aan bod komen bij het opstellen van licenties en samenwerkingsovereenkomsten. Het advies is daarom om te toetsen of gemaakte afspraken het kartelverbod overtreden.

Conclusie

Tech-bedrijven doen er goed aan alert te zijn op het kartelverbod. Met name als zij licentie- en samenwerkingsovereenkomsten sluiten. Op die manier kunnen zij voorkomen dat de ACM een boete oplegt.

Benieuwd met welke andere mededingingsaspecten u rekening moet houden? Neem dan contact op.

BG.legal