Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering

23 aug 2019

 

Sinds juli 2018 konden kleine ondernemers al terecht bij Kifid met klachten over een geldlening of een kredietfaciliteit die was aangegaan bij een bank. Sinds 1 juli 2019 kunnen kleine ondernemers ook terecht bij Kifid voor klachten over financieringen die zij zijn aangegaan bij niet-bancaire financiers. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld zien op een rentewijziging, wijziging van de voorwaarden of een kredietopzegging.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor geschilbeslechting door Kifid gelden de volgende spelregels:

 • het moet gaan om een kleine ondernemer of ZZP-er, waarbij de omzet niet hoger mag zijn dan vijf miljoen euro per jaar;
 • de financiering moet zijn verstrekt door een nieuwe financier die de Gedragscode MKB Financiers heeft ondertekend, een eigen klachtenregeling heeft en zich bindend aansluit bij Kifid;
 • de financiering moet na 1 juli 2019 zijn aangevraagd.
Kosten

Wanneer een kleine ondernemer een klacht indient bij Kifid dan is de ondernemer een bijdrage verschuldigd van € 250,-. Gaat de ondernemer in hoger beroep bij Kifid dan is een bijdrage verschuldigd van € 500,-.

Bindende uitspraak

Kifid kan in bindende uitspraak maximaal een bedrag van € 250.000,- toewijzen aan een ondernemer aan geleden schade. Dit bedrag geldt overigens ook bij procedures bij Kifid ten aanzien van klein zakelijke financiering door banken. Hogere bedragen kunnen ook worden toegewezen, maar in dat geval is de uitspraak niet bindend. De financier hoeft de uitspraak dan dus niet op te volgen.

Reglementen

De reglementen voor geschilbeslechting alternatieve financiering met daarin alle voorwaarden zijn te vinden op de website van Kifid. Voor het Reglement Geschillencommissie Kifid klik hier. Voor het Reglement Commissie van Beroep klik hier.

Seminar ‘Investeren 2.0’

Op dinsdag 19 november 2019 organiseert BG.legal een seminar over alternatieve manieren van investeren en financieren. Hoe werkt dit ‘nieuwe’ financieren en investeren? Wat komt daarbij kijken? En is het allemaal wel zo nieuw en anders? Ook voor het MKB? Deze en andere vragen zullen aan bod komen tijdens het seminar, waarbij onder meer een paneldiscussie plaats zal vinden onder leiding van Theo Verbruggen. Voor meer informatie en om aan te melden klik hier.

 

Dit artikel is geschreven door Lisan Vermeer, advocaat ondernemingsrecht bij BG.legal.

 

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Wanneer is een titel een executoriale titel?
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort
  Lees meer
  De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?
  Lees meer
  Wraking van de rechter
  Lees meer
  Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht
  Lees meer
  Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen
  Lees meer
  De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
  Lees meer
  Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
  Lees meer
  De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
  Lees meer
  Kapper
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Stichting- of vereniging bestuurder pas op!
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  Legal Department as-a-Service
  Lees meer
  Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
  Lees meer
  Betekeningsperikelen
  Lees meer
  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
  Lees meer
  Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
  Lees meer
  Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
  Lees meer
  Conformiteit van een woning
  Lees meer
  Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
  Lees meer
  Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
  Lees meer
  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Tijdverloop in een civiel geschil
  Lees meer
  Is een schoonzoon te vertrouwen?
  Lees meer
  Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
  Lees meer
  De zorg voor een particuliere borg
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  Het verpandingsverbod wordt afgeschaft
  Lees meer
  De EU Betekeningsverordening aangepast
  Lees meer
  De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
  Lees meer
  Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
  Lees meer
  Dynamische haviltex of dwaling
  Lees meer
  BKR en het recht om vergeten te worden
  Lees meer
  Ontbinding van een overeenkomst
  Lees meer
  Incoterms 2020
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
  Lees meer
  Verdrag van Singapore
  Lees meer
  Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
  Lees meer
  Matiging van contractuele boete
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
  Lees meer
  Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  De taalkundige uitleg van de Earn-Out
  Lees meer
  Handelsregisterwet wordt gewijzigd
  Lees meer
  Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Financiering en zekerheden
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
  Lees meer