Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering

23 aug 2019

 

Sinds juli 2018 konden kleine ondernemers al terecht bij Kifid met klachten over een geldlening of een kredietfaciliteit die was aangegaan bij een bank. Sinds 1 juli 2019 kunnen kleine ondernemers ook terecht bij Kifid voor klachten over financieringen die zij zijn aangegaan bij niet-bancaire financiers. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld zien op een rentewijziging, wijziging van de voorwaarden of een kredietopzegging.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor geschilbeslechting door Kifid gelden de volgende spelregels:

  • het moet gaan om een kleine ondernemer of ZZP-er, waarbij de omzet niet hoger mag zijn dan vijf miljoen euro per jaar;
  • de financiering moet zijn verstrekt door een nieuwe financier die de Gedragscode MKB Financiers heeft ondertekend, een eigen klachtenregeling heeft en zich bindend aansluit bij Kifid;
  • de financiering moet na 1 juli 2019 zijn aangevraagd.
Kosten

Wanneer een kleine ondernemer een klacht indient bij Kifid dan is de ondernemer een bijdrage verschuldigd van € 250,-. Gaat de ondernemer in hoger beroep bij Kifid dan is een bijdrage verschuldigd van € 500,-.

Bindende uitspraak

Kifid kan in bindende uitspraak maximaal een bedrag van € 250.000,- toewijzen aan een ondernemer aan geleden schade. Dit bedrag geldt overigens ook bij procedures bij Kifid ten aanzien van klein zakelijke financiering door banken. Hogere bedragen kunnen ook worden toegewezen, maar in dat geval is de uitspraak niet bindend. De financier hoeft de uitspraak dan dus niet op te volgen.

Reglementen

De reglementen voor geschilbeslechting alternatieve financiering met daarin alle voorwaarden zijn te vinden op de website van Kifid. Voor het Reglement Geschillencommissie Kifid klik hier. Voor het Reglement Commissie van Beroep klik hier.

Seminar ‘Investeren 2.0’

Op dinsdag 19 november 2019 organiseert BG.legal een seminar over alternatieve manieren van investeren en financieren. Hoe werkt dit ‘nieuwe’ financieren en investeren? Wat komt daarbij kijken? En is het allemaal wel zo nieuw en anders? Ook voor het MKB? Deze en andere vragen zullen aan bod komen tijdens het seminar, waarbij onder meer een paneldiscussie plaats zal vinden onder leiding van Theo Verbruggen. Voor meer informatie en om aan te melden klik hier.

 

Dit artikel is geschreven door Lisan Vermeer, advocaat ondernemingsrecht bij BG.legal.