Link, linken op LinkedIn

15 apr 2011

De zakelijke netwerksite LinkedIn is enorm populair. Veel professionals hebben een profielpagina en er wordt veel 'gelinkt': uitnodigingen accepteren om tot het netwerk van de ander te horen. Maar: vaak komen werkgevers met werknemers een relatiebeding overeen.

Ze spreken af dat de werknemer, als hij niet langer bij de werkgever werkt, geen relaties van de ex-werkgever benadert gedurende een bepaalde periode; om te voorkomen dat de ex-werknemer relaties van de ex-werkgever afpakt. Meestal is er een boete gekoppeld aan een dergelijk relatiebeding als de werknemer in strijd daarmee handelt. Moet een werknemer die via LinkedIn 'linkt' met een relatie die onder het relatiebeding valt een boete betalen? Schendt het linken met relaties van je ex-werkgever dit beding?

Onlangs heeft de Arnhemse voorzieningenrechter zich over deze vraag gebogen. Het ging om een werknemer (sales director) van een softwarebedrijf, die aan een relatiebeding was gebonden. Het was de werknemer één jaar verboden om contact te hebben met een aantal relaties van de werkgever. De werknemer ging een dienstverband aan met de concurrent. De vorige werkgever zag via Linkedin de volgende mededeling voorbij komen: ' is now connected to ....32 minutes ago'. De ex-werkgever stapte naar de rechter en eiste een boete van 10.000 euro. Volgens de rechter kon de link tussen de werknemer en de relatie beschouwd worden als het ontstaan van een eerste contact tussen de werknemer en die betreffende relatie, ongeacht wie het initiatief had genomen om te linken. De werknemer verweerde zich door te stellen dat hij al gelinkt was toen hij nog in dienst was bij de ex-werkgever en het contact stil liet voortduren, maar uit diverse data nam de rechter aan dat het is ontstaan ná het dienstverband. Wel is het zo dat in deze zaak ook andere dingen een rol speelden, zoals het feit dat de werknemer al eerder het relatiebeding had overtreden en daarvoor was veroordeeld. Daarbij gaat het om een uitspraak in kort geding, afwachten is of deze uitspraak leidt tot een bestendige lijn in de rechtspraak. Duidelijk is wel dat werkgevers via LinkedIn hun oud-werknemers in de gaten houden en daarbij moeten werknemers oppassen om contacten te accepteren via LinkedIn. Maar waar ligt de grens? Hoe oordeelt een rechter als er contact wordt gelegd via Hyves of Facebook? Is dat ook verboden en kunnen wij nu al concluderen dat een relatiebeding gezien moet worden als puur contactverbod, zodat het enkel hebben van contact al schending van een relatiebeding oplevert? Ik zou denken van niet, maar uiteraard is ook de precieze tekst van het betreffende beding en de bedoeling van partijen mede bepalend.

Wat is de rol van LinkedIn hierin? Iedere profielhouder ontvangt immers suggesties te linken met 'people you may know…' .Ik zou menen dat de vorm van contact per brief, telefoon, mail of via LinkedIn of Hyves niet zo relevant is. Het gaat om de inhoud van de contacten; of die gericht is op het zakelijk benaderen van relaties. Het is evenwel een grijs gebied en dus oppassen geblazen. Overigens ook de nieuwe werkgever die profiteert van de inbreuk op het relatiebeding en daarvan op de hoogte is, loopt een risico. Profiteren van andermans wanprestatie kan namelijk onrechtmatig zijn. Alle reden dus voor werkgever en werknemer om bewust met LinkedIn om te gaan, anders lopen zij de kans te worden beboet!

Dit artikel is gepubliceerd in het Brabants Dagblad d.d. 15 april 2011

BG.legal