Maatregelen scheefhuren van de baan!?

15 jan 2013

Op 17 december 2012 publiceerde ik nog een artikel over de maatregelen die Rutte en Samsom in hun regeerakkoord van 29 oktober 2012 presenteerden ter terugdringing van het zogenaamde scheefhuren. Het jaar 2013 is nog maar nauwelijks aangebroken, of de doorvoering van deze maatregelen lijkt alweer van de baan.

In het regeerakkoord stond een maatregel opgenomen inhoudende dat huurders boven bepaalde inkomensgrenzen een huurverhoging zouden moeten gaan accepteren. Boven een inkomensgrens van € 43.000, zou deze huurverhoging zelfs 6,5% bedragen. Deze maatregel zou per 1 juli 2013 ingevoerd moeten gaan worden. Volgens Aedes, een grote vertegenwoordiger van woningbouwcorporaties, is deze invoering niet meer haalbaar nu de maatregelen voorlopig gestrand zijn in de Eerste Kamer.
Ook het door Rutte en Samsom voorgestelde systeem voor woningwaardering, inhoudende dat een verhuurder nog maar slechts 4,5% van de WOZ-waarde van een onroerende zaak jaarlijks aan huur zou mogen ontvangen, zou inmiddels van de baan zijn.

Ik houd u op de hoogte.

B&G