Man krijgt verbod om een social media profiel te gebruiken

01 feb 2013

Een man belaagt zijn ex en haar omgeving. Op social media plaatst hij foto’s van zijn ex en haar omgeving en laat hij zich grievend uit over zijn ex en haar omgeving.
De rechtbank verbiedt de man nu om gedurende één jaar een social media profiel te gebruiken. Daarnaast kan de vrouw, indien de man bij haar in de buurt komt, hem laten oppakken en vast zetten [lijfsdwang uitoefenen].

De man was bij vonnis van 2 augustus 2012 al geboden de als onrechtmatig aangemerkte grievende en bedreigende uitingen over zijn ex op Hyves, Facebook en blogspot te verwijderen en verwijderd te houden. Tevens is de man een gebiedsverbod opgelegd. De man heeft zich niet aan deze veroordeling gehouden en geeft aan zich daar ook niet aan te zullen houden. Daarom beslist de voorzieningenrechter in een nieuw kort geding dat een verdergaande maatregel geboden is. De voorzieningenrechter legt de man dan ook een verbod op om gedurende de periode van één jaar de gebruiker dan wel beheerder van een sociaal mediaprofiel te zijn.
Het verweer van de man dat zijn sociale mediaprofielen privé zijn, oftewel niet voor het publiek toegankelijk/inzichtelijk, doet daaraan niet af, nu de vrouw – onbetwist – toegang heeft tot de betreffende teksten indien zij haar eigen naam opzoekt via de website/zoekmachine google.nl. De teksten zijn daardoor wel degelijk openbaar en voor het publiek toegankelijk.
De man krijgt een periode van twee dagen om zijn sociale mediaprofielen te verwijderen. Voor het geval dat de man niet uit eigen beweging hieraan voldoet, krijgt de vrouw de mogelijkheid om de sociale mediaprofielen van de man zelfstandig te (laten) verwijderen. Ook wordt aan de vrouw verlof verleend om het in het eerdere vonnis opgelegde gebiedsverbod ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en de man bij overtreding van het gebiedsverbod in gijzeling te doen stellen voor ten hoogste 3 dagen bij iedere overtreding, nu de eerder opgelegde dwangsom niet voldoende effect sorteert.

Rb Amsterdam, 4 december 2012.
Lees Uitspraak