Medische fout en dan?

03 mei 2013

Iedereen kent uit zijn omgeving wel de medische missers.Ook de media besteedt er nu veel aandacht aan. Zoals de medische missers van een maagchirurg. De omstreden neuroloog die verkeerde diagnoses stelde. Het hoge aantal sterfgevallen in Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Helaas; de lijst is nog veel langer.
Wat te doen als je slachtoffer wordt van een medische misser?
 

Afbeelding

Per jaar zijn ruim 70.000,00 patiënten in ziekenhuizen het slachtoffer van medische missers. Per jaar overlijden ongeveer 2000 mensen door vermijdbare medische missers in ziekenhuizen. Dat zijn bijna drie maal zoveel doden als in het verkeer vallen.

Hoe ontstaan medische fouten?
De belangrijkste redenen voor de medische missers zijn de hoge werkdruk maar ook de werkprocessen die uiteindelijk zorgen voor missers. Het gaat om menselijke fouten, zoals verkeerde diagnoses, verkeerde behandelingen. Maar ook om organisatorische fouten zoals het niet samenwerken op een afdeling. Dan kan er ook nog veel ellende ontstaan door technische fouten, bijvoorbeeld het gebruik van niet juiste materialen. In het laatste geval kan ook de fabrikant aansprakelijk zijn en is er geen sprake van een medische fout. Zie bijvoorbeeld het proces tegen de fabrikant [PIP] betreffende lekkende borstimplantaten.

Klagen bij het ziekenhuis en/of Inspectie
De gedupeerde kan een klacht indienen bij het betreffende ziekenhuis, ook bij minder ernstige fouten. Dit verloopt echter maar al te vaak stroef. De patiënt krijgt niet het gehele dossier en wordt zelfs vaak tegengewerkt. Dit is dan ook een van de redenen waarom een patiënt zicht tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg wendt. De Inspectie houdt toezicht op 40.000,00 instellingen en treft zo nodig maatregelen.

Claim indienen
De patiënt kan het ziekenhuis aansprakelijk stellen en een claim indienen bij het ziekenhuis.

Helaas is het verkrijgen van schadevergoeding niet eenvoudig. Procedures tegen het ziekenhuis zijn vaak langdurig en roepen veel emotie op bij slachtoffers. Voor veel slachtoffers is het te belastend en zij zien dan ook vaak van verdere stappen af.
In het geval van een operatie aan het verkeerde been is de medische fout duidelijk. Maar in veel zaken moet eerst de medische fout aangetoond worden.

De verzekeraar van het ziekenhuis zal zich vaak op het standpunt stellen dat er sprake is van een complicatie en komt dan niet tot een schade vergoeding. Zelfs na erkenning van de medische fout kan er veel discussie ontstaan over de gevolgen en bijbehorende schade. Door het ontmoedigingsbeleid van de verzekeraar duurt het veelal jaren voordat er schadevergoeding wordt verstrekt.

Regeling?
Een Kamermeerderheid wil een regeling waarbij slachtoffers van medische missers voortaan binnen twee jaar moeten worden vergoed. Als ziekenhuizen dat niet doen krijgen ze jaarlijks een boete van 10% van het bedrag waar het slachtoffer recht op heeft.
Wellicht dat dit de verzekeraars van ziekenhuizen wel tot snel en rechtvaardig handelen dwingt

Medisch Tuchtrecht
De patiënt of nabestaande kan zich ook wenden tot het medisch tuchtcollege. Deze procedure is niet gericht op schadevergoeding. Het tuchtcollege zal alleen beoordelen of iemand voldoet aan de eisen die men aan hem kan stellen als medisch hulpverlener. Een tuchtcollege kan waarschuwingen geven en boetes opleggen. Maar kan ook een tijdelijk of permanent verbod om het beroep uit te oefenen opleggen.

Patiënten vinden echter vaak eerlijkheid en begrip van de hulpverlener belangrijk. Patiënten zitten veelal niet te wachten op lange procedures maar vinden excuses al vaak voldoende. Dit gebeurt helaas te weinig, waardoor mogelijk onnodige procedures plaats vinden. Uit onderzoek van de consumentenbond blijkt dat minder dan 1 op de 10 artsen zelf toegeeft dat hij of zij fout zat. Dit kan liggen aan de verstikkende hiërarchie en mogelijke arrogantie maar ook aan de rol van de verzekeraar.

Tot slot
Gelet op de meldingen gaat er nog veel mis in de gezondheidszorg. Tot op zekere hoogte is dit ook niet te vermijden. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Maar dat er niet gezorgd wordt voor begrip en duidelijkheid voor de patiënt over wat is fout gegaan is onbegrijpelijk.

 dit artikel is geplaatst in "De Uitstraling", april 2013