Moet teveel betaalde alimentatie worden terugbetaald als het bedrag is verlaagd?

22 apr 2020

Dat hoeft zeker niet altijd!

De hoogte van kinder- en partneralimentatie wordt  bepaald door de rechter of wordt afgesproken tussen de alimentatiebetaler  en de alimentatie-ontvanger.

Verandering in de omstandigheden van een van beiden kan een reden zijn voor een alimentatie-wijziging. Dus een verhoging of verlaging, inclusief het op nul stellen, van de alimentatie.  Als het niet lukt om daar afspraken over te maken, moet de rechter daarover beslissen. Die bepaalt na een procedure of de alimentatiebetaler meer of minder moet gaan betalen en zo ja hoeveel meer of minder.

Het kan zijn dat de rechter beslist dat die verhoging- of verlaging ingaat op de dag van de uitspraak.

Maar wat als de rechter een verlaging van de alimentatie eerder laat ingaan? Moet de alimentatie-ontvanger de teveel ontvangen alimentatie terugbetalen?

Ingangsdatum van de wijziging

De rechter moet voorzichtig  zijn met het in laten gaan van een verlaging  voor de datum van de uitspraak. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Zeker als dit grote gevolgen heeft voor een alimentatie-ontvanger die dus alimentatie zou moeten terugbetalen.

Maar er zijn toch genoeg  situaties waarin een alimentatieverlaging eerder ingaat. Vaak bepaalt de rechter dat de wijziging van de alimentatie ingaat op de dag dat het verzoekschrift bij de rechter is ingediend. Vanaf dat moment wist de alimentatie-ontvanger dat een verlaging verwacht kon worden. De alimentatie-ontvanger  had dus rekening moeten houden met de komende verlaging.

Verlaging met terugwerkende kracht maar geen terugbetaling?

Stel de rechter beslist dat de verlaging ingaat vóór de datum van de uitspraak. De rechter moet dan  bekijken of terugbetaling van de teveel ontvangen alimentatie redelijk is . Daarvoor is de financiële situatie van beiden belangrijk. Maar ook de reden van de verlaging. Had de alimentatie-ontvanger minder nodig of was het inkomen van de alimentatie-betaler  gedaald? Had de alimentatie-ontvanger bijvoorbeeld inkomsten verzwegen?

Verder kan het bepalend zijn of de alimentatie al op is gemaakt.          Alimentatie is op zich natuurlijk juist bedoeld om van te leven . De alimentatie-ontvanger zegt vaak dat hij/zij niet anders kon dan het geld opmaken. Ook al was er een risico van terugbetaling. Want er waren simpelweg kosten van het levensonderhoud van de kinderen of van haar/hemzelf.

Het komt dan ook vaak voor dat de rechter bepaalt dat de teveel betaalde alimentatie niet hoeft te worden terugbetaald of verrekend met toekomstige alimentatiebetalingen.

Wat kan de alimentatiebetaler die de alimentatie wil verlagen het beste doen?

Schrijf de alimentatie-ontvanger zo vroeg  mogelijk een brief of mail met de reden en het tijdstip van de verlaging.

Probeer de aanpassing van de alimentatie in overleg  met de alimentatie-ontvanger te regelen.  Maar dien sowieso voor de zekerheid  zo snel mogelijk een verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie bij de rechter in. En vraag daarin ook om te bepalen dat de teveel betaalde alimentatie moet worden terugbetaald.

Overleg met de alimentatie-ontvanger is altijd goed. En misschien is het mogelijk om af te spreken dat de alimentatie alvast [iets]wordt verlaagd. Bijvoorbeeld vanaf het moment dat de veranderde omstandigheid ingaat. Een procedure duurt vaak lang. Tot de uitspraak geldt de vorige afspraak of uitspraak over de alimentatie. De alimentatie-ontvanger kan die uitspraak naar de deurwaarder of het LBIO sturen, zodat de alimentatiebetaler wel moet blijven betalen. Tenzij onderling tijdelijk andere afspraken worden gemaakt in afwachting van die uitspraak.

Heeft u vragen over kinder-of partneralimentatie?

Neem gerust contact met ons op!

Mathilde Becking , vFAS advocaat / mediator

Mathilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Liedeke Floris, vFAS advocaat / mediator

Liedeke Floris

BG.legal