Namaak Longchamps

24 aug 2012

Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat de zogenaamde Pliage-tas van Longchamps een auteursrechtelijk beschermd werk is! Door wederpartij Horsten is aangevoerd dat slechts sprake is van een stijl die niet beschermd kan worden. Horsten stelt: wellicht dat de bekende Pliage- tas aanvankelijk ooit auteursrechtelijke bescherming genoot doch dat auteursrecht is inmiddels “verwaterd” , hetgeen betekent dat er thans sprake is van een onbeschermde stijl. Inbreuk is door het Hof aangenomen en dat geldt voor zowel voor de tassen in uitgevouwen, gevulde vorm als in opgevouwen vorm. Horsten heeft nog gesteld dat zij niet heeft ontleend aan de tas van Longchamps [dat wil zeggen: niet heeft nagemaakt] doch de bewijslast daarvan wordt gelegd bij Horsten en Horsten is er niet in geslaagd aan te tonen dat zij niet heeft gekopieerd. Voorts is in deze zaak van belang dat door Longchamps gevorderd is schadevergoeding voor winstderving en schadevergoeding voor waardevermindering door verlies aan exclusiviteit. Ten aanzien van de gevorderde schadevergoeding voor winstderving is de vordering door het Hof afgewezen wegens gebrek aan nadere onderbouwing dat € 30,-- per tas redelijk zou zijn. Ten aanzien van de gevorderde schadevergoeding voor waardevermindering door verlies aan exclusiviteit stelt het Hof dat ze daarvoor meer informatie nodig heeft over het aantal verkochte tassen.

Zie uitspraak

Zie ook Fashion & Design

BG.legal