Nieuw ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte!

15 okt 2012

Iedereen die [bedrijfsmatig] te maken heeft met huur en verhuur kent ze wel: de ROZ-modellen. De raad voor onroerende zaken [ROZ] stelt model- huurovereenkomsten op haar website ter beschikking. Die huurovereenkomsten zijn grotendeels ingestoken vanuit het perspectief van de verhuurder, en dus verhuurdersvriendelijk. Per 2 oktober 2012 is een nieuw model huurovereenkomst winkelruimte gepubliceerd door de ROZ.

Het model huurovereenkomst winkelruimte van de ROZ ging eigenlijk ten onder aan zijn eigen succes. Het model was dusdanig op de hand van de verhuurder geschreven, dat maar weinig huurders deze huurovereenkomst accepteerden, en hun uitvlucht liever zochten in andere voorbeeldovereenkomsten, zoals die van detailhandel Nederland. Omdat van de huurovereenkomst winkelruimte van de ROZ zoals die in 2008 was opgesteld, nauwelijks gebruik werd gemaakt, heeft de ROZ nu besloten om een huurdersvriendelijker model te publiceren.

Verbeteringen in het model zijn onder andere de keuze die men in het model kan maken om de verhuurder verantwoordelijk te maken voor voorzieningen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering van de middenstander. Voorts zijn er meer verlengingsopties en draagt de verhuurder een grote verantwoordelijkheid voor de mogelijke schade aan de inventaris van de huurder ten gevolge van gebreke aan het gehuurde.

Het model kunt u hier vinden.

B&G