Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier

29 apr 2020

Tegenwoordig kan elke Nederlander online zijn medische gegevens inzien. Of we nu ziek of gezond zijn: zelf je gegevens bijhouden en delen met huisartsen, ziekenhuizen en behandelaars, wordt steeds eenvoudiger. We krijgen niet alleen meer regie, maar ook meer rechten. Bijvoorbeeld het recht op inzage in ons elektronisch zorgdossier en een afschrift daarvan – geheel kosteloos. Het resultaat van een nieuw wetsartikel.

 Op 1 juli 2020 treedt artikel 15d in werking van de Wet aanvullende bepalingen gegevensverwerking in de zorg (Wabvpz). Dit artikel verplicht zorgaanbieders om patiënten kosteloze elektronische inzage in hun dossier te geven. Ook moet de zorgaanbieder bijhouden wie in het elektronisch dossier kijkt en werkt. Want de patiënt heeft op grond van artikel 15e van diezelfde Wabvpz recht op een loggingsoverzicht.

Inzage op papier en elektronisch

Behalve recht op inzage in en afschrift van zijn papieren dossier (al vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, Wgbo) heeft de patiënt vanaf 1 juli dus ook recht op inzage in en afschrift van zijn elektronisch dossier. In tegenstelling tot het papieren dossier moet het afschrift van het elektronisch dossier kosteloos worden verschaft. Ook heeft de Wabvpz in vergelijking met de Wgbo een ruimer toepassingsgebied: ze geldt namelijk voor alle zorgaanbieders die een patiëntendossier bijhouden.

Het elektronisch systeem dat elektronische inzage mogelijk maakt moet voldoen aan de normen NEN 7510 en NEN 7512. Dit volgt uit het zogenaamde Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (Begz). De zorgaanbieder mag zelf bepalen hoe hij gegevens elektronisch beschikbaar wil stellen aan de patiënt. Dat kan bijvoorbeeld via een cliëntportaal of het verschaffen van elektronische inzage op een computer op een locatie van de zorgaanbieder.

Recht op loggingsafschrift

Nieuw zijn ook de rechten en plichten met logging. De zorgaanbieder moet het elektronisch systeem zo inrichten dat wordt vastgelegd wie het dossier heeft ingezien en wie gegevens ter beschikking heeft gesteld. Immers, met ingang van 1 juli 2020 heeft de patiënt recht op een afschrift van de logging. Met andere woorden: de patiënt kan verzoeken om een overzicht van wie en wanneer bepaalde informatie beschikbaar heeft gemaakt in het elektronisch systeem en wie wanneer bepaalde informatie heeft gezien. De logging moet voldoen aan de norm NEN 7513 op grond van artikel 5 lid 1 Begz.

Zorgaanbieders met vragen over de Wabvpz en het voldoen aan de NEN-normen kunnen contact opnemen met BG.zorg via wevers@bg.legal

Rik Wevers

 

Contact

Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
Lees meer
Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
Lees meer
Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
Lees meer
Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
Lees meer
Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
Lees meer
AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
Lees meer
Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
Lees meer
Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
Lees meer
Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
Lees meer
Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
Lees meer
Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk?
Lees meer
Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
Lees meer
Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
Lees meer
Verzekeraars mogen geen standaard vergoeding hanteren bij een restitutiepolis
Lees meer
Hoge Raad: arts niet aansprakelijk voor gebruik ongeschikte medische hulpzaak
Lees meer
Rapport Aeternus: Trends en ontwikkelingen in de GGZ
Lees meer
Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
Lees meer
Gevolgen letselschadeuitkering na beëindiging huwelijk.
Lees meer
Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
Lees meer
Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
Lees meer
Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
Lees meer
Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
Lees meer
Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
Lees meer
Aansprakelijkheid ziekenhuis bij plaatsing schouderprothese?
Lees meer
Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
Lees meer
Het delen van data in de zorg: nieuwe mogelijkheden door blockchain?
Lees meer
Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
Lees meer
Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars
Lees meer
Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
Lees meer
De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst [WGBO] in een notendop
Lees meer
Update: meer aanbestedingen in de zorg
Lees meer
De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
Lees meer
Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.
Lees meer
Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
Lees meer
BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
Lees meer
BG.zorg
Lees meer