Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

20 feb 2014

Afbeelding

Op 11 februari 2014 heeft de Raad van Ministers van de Europese Unie de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen vastgesteld. Het Europese Parlement had al eerder in januari van dit jaar met de drie nieuwe richtlijnen ingestemd. De definitieve tekst van de richtlijnen zal naar verwachting begin van maart van dit jaar in het publicatieblad van de EU worden gepubliceerd. Na inwerkingtreding van de richtlijnen zullen lidstaten vervolgens 24 maanden hebben om de richtlijnen in hun nationale wetgeving te implementeren. Daarbij hebben de lidstaten een aantal beleidsopties.

Hoewel de Aanbestedingswet 2012 na een zeer lange aanloop nog maar vrij recent [vanaf 1 april 2013] van kracht is, zal dus naar verwachting al voor medio 2016 de Aanbestedingswet 2012 al weer wijzigingen -moeten- ondergaan waarmee de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen zullen worden geïmplementeerd.