Nieuwe regels partneralimentatie? Van belang voor u?

02 jul 2012

Zoals u vast in het nieuws heeft vernomen zijn er nieuwe plannen gemaakt door VVD, D66 en de PvdA met betrekking tot het inperken van de duur van het betalen van partneralimentatie. Dit is nog lang geen feit, want er is nog een lange (politieke) weg te gaan. Eerst zal de Raad van State nog advies geven en daarna zal het pas als wetsvoorstel worden ingediend. 

Hoe zien de plannen er in grote lijnen uit:

Huwelijk zonder kinderen:
Huwelijk duurt 0 – 3 jaar: geen recht op partneralimentatie
Huwelijk duurt 3 jaar of langer: de helft van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Huwelijk met kinderen:
Partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is en de zorg onevenredig is verdeeld of de helft van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Huwelijken langer dan 15 jaar:
De helft van het huwelijk met een maximum van 10 jaar als de ontvangende partner gedurende het huwelijk niet aan het arbeidsproces heeft deelgenomen.

De grondslag voor de betaling van partneralimentatie wordt wettelijk vastgelegd en houdt in een compensatie voor de gedurende het huwelijk ontstane verlies aan verdiencapaciteit. De alimentatie is dus een compensatie voor de tijd dat een van de partners niet of minder aan de carrière heeft besteed.

Huwelijk met kinderen:
Bij huwelijken met kinderen geldt dat als de zorgverdeling tussen beide ex-partners tot gevolg heeft dat een van beide partners beperkt kan deelnemen aan het arbeidsproces, dat de partneralimentatie wordt verlengd totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en in ieder geval de helft van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Indien de zorgverplichting gelijk is [co-ouderschap] en beide ouders werken, dan is partneralimentatie niet verschuldigd.

Uitzondering:
Op deze regeling zal waarschijnlijk nog een uitzondering gemaakt worden. Er zijn nog steeds huwelijken waarbij de ene partner jarenlang de zorg- en verzorgingstaak op zich heeft genomen, om de andere partner in staat te stellen in het inkomen te voorzien. In deze huwelijken is een maximumduur van 5 jaar onredelijk als het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar. Na zo’n lange periode van niet werken is terugkeer in het arbeidsproces binnen 5 jaar naar verwachting zeer moeilijk en hierbij begint ook de leeftijd mee te tellen.

Hardheidsclausule:
Omdat een wettelijke regeling niet in alle uitzonderingen kan voorzien, is er een wettelijke hardheidsclausule die door de rechter of door andere deskundigen kan worden toegepast om onredelijke situaties te repareren.

We wachten –net als u - de ontwikkelingen af. Duidelijk is wel dat het in ieder geval de moeite waard is om tijdens het huwelijk al goed te bedenken hoe de verdeling van de zorg over de kinderen zal plaatsvinden. Het kan –als dit wetsvoorstel wordt aangenomen- van belang zijn voor het betalen/verkrijgen van partneralimentatie.