Nieuwe werkelijkheid

27 jan 2014

De toekomst is niet meer wat het geweest is. We hebben een strenge economische winter achter de rug, maar het wordt voorjaar. De eerste krokussen steken voorzichtig hun kopjes uit de grond en overwinteraars ontwaken uit een diepe winterslaap. Hier en daar vertoont zich een eerste spoor van herstel en een enkeling waagt zich aan een blik in de toekomst. Wat brengt die?

Een-nieuwe-mijlpaal-voor--1378-200-300

Dat is zonder kristallen bol lastig te voorspellen maar één ding is zeker: het wordt nooit meer zoals het geweest is. Voor de voorspelling van onze toekomst kunnen we niet meer terugkijken naar wat eens was. Economische modellen werken niet meer, vanzelfsprekendheden zijn voorbij. Betrouwbare curves van groei en krimp laten ons in de steek en economen lijden aan desoriëntatie. Net als de rest van de wereld zullen ook zij moeten geloven aan de nieuwe werkelijkheid.

Wat is die nieuwe werkelijkheid? Dat is de werkelijkheid van de generatie jonge twintigers die de komende dertig jaar onze maatschappij gaat bepalen. Zij trekken zich niets aan van conventies uit het verleden, gaan hun eigen gang, maken eigen keuzes en delen hun eigen waarden. Dat zijn mensen die in de digitale revolutie zijn opgegroeid en die het tempo waarin die zich voltrokken heeft tot het normale ritme van hun leven hebben gemaakt. Dat zijn de mensen die niet pikken dat ze worden afgeluisterd, bespied of onderworpen worden aan razzia's op HUN internet. Deze mensen weten dat delen het nieuwe vermenigvuldigen is, dat kennis niet meer exclusief is en dat twijfel de nieuwe zekerheid is.

Wat doet de nieuwe werkelijkheid met de wereld? Die wereld krijgt de noodzaak opgedrongen snel in te spelen op veranderingen, kansen meteen te pakken en uit te nutten en kennis te delen in communities. Wie kennis voor zichzelf exclusief wil houden zal het onderspit delven want alleen degene die deelt zal medegedeeld krijgen. Op het niet willen delen van kennis staat de zware straf van excommunicatie uit kennisfora met een dodelijk isolement tot gevolg. Specialisten zullen alleen nog maar specialist kunnen zijn door hun kennis te delen.

De snelheid waarmee kennis verkregen kan worden en de omvang van het aanbod zijn niet meer in het brein van één persoon te vatten. Dat vergt een continue uitwisseling met betrokkenen, een nieuwe definitie van een specialist. Niet meer iemand die van alles een beetje weet en van één ding alles. Meer iemand die weet te delen wat hij weet met datgene wat anderen weten en daartussen kan verbinden. En dat alles web-based en met de snelheid van het licht. Nieuwe werkelijkheid. Het is even wennen, maar er is geen ontkomen aan.

Dit artikel is gepubliceerd in de "Regio Business Midden-Brabant" Januari/Februari 2014

Marc Heuvelmans

BG.legal