NVM meetinstructie; meten is weten! Makelaar aansprakelijk

02 feb 2016

NVM – maar ook overige – makelaars opgelet! U legt uzelf hoge eisen op als het gaat om uw dienstverlening. Zo bestaat er de NVM‑meetinstructie die aangeeft op welke wijze het aantal m2 van een te verkopen woning moet worden opgemeten. Als u NVM makelaar bent, dient u zich aan die meetinstructie te houden, zo leerde ook een NVM-makelaar uit Zutphen, zij het op een wat vervelende manier.

Hoe vaak komt het niet voor dat u de eerder gehanteerde vloeroppervlakte van een woning gewoon weer opneemt in uw verkoopbrochure en op Funda.nl. Dat is risicovol, omdat u dan niet precies weet of de opgegeven maatvoering de juiste is. Makelaardij Meterfaal bood op Funda.nl een woning te koop aan met een woonoppervlakte van 150 m2. De – latere – koper zocht op Funda naar woningen van ten minste 150 m2. De koper toonde zich geïnteresseerd en ging de woning samen met de makelaar bezichtigen. De woning werd uiteindelijk gekocht voor een koopsom van € 189.000,--.

Na koop en levering liet de koper de woning inmeten door www.inmeten.com. Volgens de rapportage bedroeg de woonoppervlakte geen 150 m2 maar 124 m2. De koper stelde de makelaar aansprakelijk omdat hij vond dat zaken anders waren voorgespiegeld dan ze in werkelijkheid waren.

De rechtbank Gelderland stelde de koper afgelopen december in het gelijk. Omdat deze NVM-makelaar zichzelf had verbonden aan de NVM‑meetinstructie, en volgens die meetinstructie de woning 124 m2 was, en geen 150 m2, had de makelaar onzorgvuldig, en daarmee onrechtmatig ten opzichte van de koper gehandeld. Onrechtmatig handelen brengt een schadevergoedingsverplichting mee en daarom berekende de rechtbank de schade als volgt.

De prijs per m2 bedroeg € 189.000,-- / 150 m2 x de ontbrekende 26 m2. Dat maakte een schadepost van in beginsel € 32.760,-. Hoewel de maatvoering van de woning belangrijk was geweest voor de koper, was dit niet de enige reden voor de koper geweest om juist deze woning te kopen. Daarom rekende de rechtbank een deel van de schade niet toe aan de makelaar. De rechtbank stelde de schade daarom zelf vast op € 20.000,--.

Moraal van het verhaal: als u als NVM-makelaar een meetinstructie heeft te hanteren, gebruik die dan ook. U kunt nog wel eens bedrogen uitkomen als u – te gemakkelijk – oude gegevens overneemt. De particuliere koper, vaak een leek op het gebied van vastgoed en bij veel particulieren een aankoop die slechts sporadisch in het leven wordt gedaan, verwacht van u een professionele en correcte houding en juiste informatieverstrekking. Blijkt dat u hier te lichtzinnig mee omgaat, dan kunt u dus onrechtmatig handelen en kan er een schadevergoedingsverplichting ontstaan.

B&G