Opvallende kritiek architecten op Omgevingswet

14 dec 2016

 

Omdat de wetgevingsoperatie van de Omgevinggswet enorm is en er [dus] inog de nodige nhoudelijke vragen kleven aan bijvoorbeeld de AMvB’s en invoeringswetgeving die bij de wet horen, zullen de verantwoordelijke Ministers op 19 december a.s. in een commissievergadering van de Tweede Kamer de reactie op de vragen bespreken.

Een voorbeeld van een item dat veel discussie teweeg brengt is het schrappen van bruikbaarheidseisen van woningen uit het Bouwbesluit dat wordt omgezet in een AmvB: Besluit bouwwerken leefomgeving [het Bbl].

Zo geeft de BNA [Architecten] aan dat de deregulering te ver doorschiet. Minsiter Blok zou de corrigerende werking van de woningmarkt te hoog in schatten.  Architectenbureaus hebben in het verleden bij een eerdere deregulering van het Bouwbesluit gemerkt dat sommige opdrachtgevers consequent de onderkant van de regelgeving opzoeken, zo geeft de BNA aan. Dit heeft in het verleden geleid tot woningen zonder fatsoenlijke buitenberging en buitenruimte. In en rondom de grote steden is de druk op de woningmarkt zo groot dat ook niet toekomstbestendige woningen van ondermaatse kwaliteit verkocht en verhuurd zullen worden.

Deze onevenwichtige woningmarkt zal de komende jaren niet verbeteren. De markt zal daarom ook deze keer dit probleem niet oplossen verwacht de BNA. Kwetsbare consumenten op de woningmarkt zoals ouderen met een beperkt woonbudget en mensen met een beperking zullen daardoor in de toekomst geconfronteerd worden met minder buikbare woningen. Dit leidt tot maatschappelijke desinvesteringen, aldus de BNA.

Het gaat hier om een spanningsveld tussen enerzijds minimumeisen aan de bouw en anderzijds de ruimte die beoogd is om creativiteit in het bouwproces een kans te geven. Dan is het juist uit de hoek van de achitecten een opvallend geluid om concrete eisen te blijven hanteren.

Bij het geven van seminars ‘in house’ over de Omgevingswet komt dit steevast terug als discussiepunt. Ik merk dat zeker ook gemeenten liever werken met normen.

De vraag is hoe de minister hier op 19 december a.s. mee omgaat. Wordt de regeling toch nog uitgebreid met normen waar nu de vrijheid wordt gegeven? Wellicht weten we voor 1 januari a.s. meer. Ik laat het u weten.

BG.legal