Ouders aansprakelijk voor schade ten gevolge van een moord door 14 jarige zoon

14 jun 2021

De ouders zijn zelfstandig civielrechtelijk aansprakelijk voor de schade ten gevolge van een moord gepleegd door hun 14-jarige zoon, omdat zij gefaald hebben in de opvoeding.

Het gebeuren

Een aantal jongeren benaderen een 14-jarige jongen om een 15-jarig meisje te vermoorden. De jongen doet dit en de moeder van het meisje treft in de woning haar dochter met ernstige verwondingen aan. Het meisje sterft enkele dagen later in het ziekenhuis in de armen van haar moeder.

De zoon samen met de uitlokkers zijn strafrechtelijk veroordeeld.

De moeder van het meisje is er psychisch zeer slecht aan toe en vordert in de civiele procedure shockschade.

Civielrecht

Zowel de jongeren als de ouders worden hoofdelijk veroordeeld € 50.000,00 smartengeld aan de moeder te betalen.

De dader en uitlokkers op basis van onrechtmatige daad [art. 6:162 BW].

De aansprakelijkheid van de dader zal niet gedekt zijn onder zijn aansprakelijkheidsverzekering vanwege opzet, hetgeen is uitgesloten op aansprakelijkheidsverzekeringen.

Aansprakelijkheid ouders op basis van 6:196 lid 2BW

Uit de wet blijkt dat een ouder van een kind dat de leeftijd van 14 jaar al wel, maar die van 16 jaar nog niet heeft bereikt zelf aansprakelijk is voor de door het kind aan een derde toegebrachte schade, tenzij de ouder niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet [art. 6:196 lid 2 BW].

Hieruit blijkt dat ouders aansprakelijk zijn voor de schade aan derden toegebracht door hun 14- en 15-jarige kinderen. Alleen als de ouders kunnen aantonen dat zij niet kunnen worden verweten dat zij de gedraging van hun kind niet hebben kunnen tegenhouden is er geen aansprakelijkheid voor de ouders.

Verweer ouders in onderhavige zaak

De ouders stellen dat zij het handelen van hun zoon niet hebben kunnen beletten. Immers zij hadden geen weet van de intentie van de gewelddadige actie van hun zoon, aldus de ouders.

Uitspraak Gerechtshof

Het gerechtshof gaat hier niet in mee. De jongen had al allerlei moeilijkheden met school en politie. Er was gedwongen hulpverlening. Maar de jongen onttrok zich aan elk toezicht. De ouders gaven de instanties de schuld van de ontsporing van de jongen.

Volgens het Gerechtshof hebben de ouders de ontsporing laten gebeuren en zijn daartegen niet opgetreden. Waar de jongen de dagen voor de moord was wisten de ouders niet. Pas ‘s-avonds laat kwam hij thuis. De jongen onttrok zich aan ouderlijk toezicht en de ouders maakten geen [nieuwe] melding bij jeugdzorg, MST of bij de politie. Zij hebben hem ook niet zelf gezocht en teruggehaald naar huis.

De ouders zijn aansprakelijk en verplicht de schade te vergoeden, aldus het Gerechtshof.

De aansprakelijkheid van de ouders is waarschijnlijk wel gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering.

Volledige uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2020:2026

Edith de Koning

 

  Contact

   Een AI-systeem als baas?
   Lees meer
   Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
   Lees meer
   Cao-ontwikkelingen in de zorg
   Lees meer
   Leveranciersklem zorginformatiesystemen onder de loep van de ACM
   Lees meer
   Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt
   Lees meer
   Verantwoordelijkheden en taken zorgverleners bij behandeling van 1 patiënt
   Lees meer
   Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg vanaf 2022
   Lees meer
   Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
   Lees meer
   Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht
   Lees meer
   Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?
   Lees meer
   Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
   Lees meer
   Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet?
   Lees meer
   Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-
   Lees meer
   Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
   Lees meer
   Administratie in de zorg, onverminderd belangrijk!
   Lees meer
   Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
   Lees meer
   Reclame maken voor corona zelftesten
   Lees meer
   Kan de huisarts een patiënt definitief naar de deur verwijzen?
   Lees meer
   Factsheet uitwisseling medische gegevens gepubliceerd
   Lees meer
   In hoeverre hebben patiënten recht op inzage medisch dossier?
   Lees meer
   Onderbouwing van tarieven in sociaal domein
   Lees meer
   Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg
   Lees meer
   Vaccinatie Covid-19: Wie is aansprakelijk?
   Lees meer
   Zorgupdate: RVS adviseert aanpassingen zorgstelsel
   Lees meer
   Succesvol webinar AI in de Zorg
   Lees meer
   Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
   Lees meer
   Heeft het wetsvoorstel Wtmo gevolgen voor zorginstellingen?
   Lees meer
   Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!
   Lees meer
   Werken met kennismigranten?
   Lees meer
   Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
   Lees meer
   RELSCHOPPERS, HOE PAKKEN WE ZE AAN?
   Lees meer
   Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?
   Lees meer
   Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart
   Lees meer
   Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
   Lees meer
   Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
   Lees meer
   Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
   Lees meer
   EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
   Lees meer
   Mag je foto's van werknemers gebruiken?
   Lees meer
   Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
   Lees meer
   Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
   Lees meer
   Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding
   Lees meer
   Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
   Lees meer
   Moet verzekering van ouders de schade van een 3 jarig kind vergoeden?
   Lees meer
   Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
   Lees meer
   Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
   Lees meer
   Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
   Lees meer
   Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
   Lees meer
   Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
   Lees meer
   Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
   Lees meer
   Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
   Lees meer
   Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
   Lees meer
   AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
   Lees meer
   Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
   Lees meer
   Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
   Lees meer
   Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
   Lees meer
   Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
   Lees meer
   Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk?
   Lees meer
   Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
   Lees meer
   Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
   Lees meer
   Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
   Lees meer
   Verzekeraars mogen geen standaard vergoeding hanteren bij een restitutiepolis
   Lees meer
   Hoge Raad: arts niet aansprakelijk voor gebruik ongeschikte medische hulpzaak
   Lees meer
   Rapport Aeternus: Trends en ontwikkelingen in de GGZ
   Lees meer
   Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
   Lees meer
   Gevolgen letselschadeuitkering na beëindiging huwelijk.
   Lees meer
   Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
   Lees meer
   Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
   Lees meer
   Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
   Lees meer
   Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
   Lees meer
   Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
   Lees meer
   Aansprakelijkheid bij affiliate marketing
   Lees meer
   Aansprakelijkheid ziekenhuis bij plaatsing schouderprothese?
   Lees meer
   Werknemer getroffen door Corona. Is werkgever aansprakelijk?
   Lees meer
   Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
   Lees meer
   Het delen van data in de zorg: nieuwe mogelijkheden door blockchain?
   Lees meer
   Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
   Lees meer
   Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars
   Lees meer
   Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier
   Lees meer
   Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
   Lees meer
   De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst [WGBO] in een notendop
   Lees meer
   Update: meer aanbestedingen in de zorg
   Lees meer
   De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
   Lees meer
   Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.
   Lees meer
   Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
   Lees meer
   Joyride: Interpolis moet volledige letselschade bijrijder vergoeden
   Lees meer
   Aansprakelijkheidsrecht
   Lees meer
   BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
   Lees meer
   BG.zorg
   Lees meer