Ouders aansprakelijk voor schade ten gevolge van een moord door 14 jarige zoon

14 jun 2021

De ouders zijn zelfstandig civielrechtelijk aansprakelijk voor de schade ten gevolge van een moord gepleegd door hun 14-jarige zoon, omdat zij gefaald hebben in de opvoeding.

Het gebeuren

Een aantal jongeren benaderen een 14-jarige jongen om een 15-jarig meisje te vermoorden. De jongen doet dit en de moeder van het meisje treft in de woning haar dochter met ernstige verwondingen aan. Het meisje sterft enkele dagen later in het ziekenhuis in de armen van haar moeder.

De zoon samen met de uitlokkers zijn strafrechtelijk veroordeeld.

De moeder van het meisje is er psychisch zeer slecht aan toe en vordert in de civiele procedure shockschade.

Civielrecht

Zowel de jongeren als de ouders worden hoofdelijk veroordeeld € 50.000,00 smartengeld aan de moeder te betalen.

De dader en uitlokkers op basis van onrechtmatige daad [art. 6:162 BW].

De aansprakelijkheid van de dader zal niet gedekt zijn onder zijn aansprakelijkheidsverzekering vanwege opzet, hetgeen is uitgesloten op aansprakelijkheidsverzekeringen.

Aansprakelijkheid ouders op basis van 6:196 lid 2BW

Uit de wet blijkt dat een ouder van een kind dat de leeftijd van 14 jaar al wel, maar die van 16 jaar nog niet heeft bereikt zelf aansprakelijk is voor de door het kind aan een derde toegebrachte schade, tenzij de ouder niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet [art. 6:196 lid 2 BW].

Hieruit blijkt dat ouders aansprakelijk zijn voor de schade aan derden toegebracht door hun 14- en 15-jarige kinderen. Alleen als de ouders kunnen aantonen dat zij niet kunnen worden verweten dat zij de gedraging van hun kind niet hebben kunnen tegenhouden is er geen aansprakelijkheid voor de ouders.

Verweer ouders in onderhavige zaak

De ouders stellen dat zij het handelen van hun zoon niet hebben kunnen beletten. Immers zij hadden geen weet van de intentie van de gewelddadige actie van hun zoon, aldus de ouders.

Uitspraak Gerechtshof

Het gerechtshof gaat hier niet in mee. De jongen had al allerlei moeilijkheden met school en politie. Er was gedwongen hulpverlening. Maar de jongen onttrok zich aan elk toezicht. De ouders gaven de instanties de schuld van de ontsporing van de jongen.

Volgens het Gerechtshof hebben de ouders de ontsporing laten gebeuren en zijn daartegen niet opgetreden. Waar de jongen de dagen voor de moord was wisten de ouders niet. Pas ‘s-avonds laat kwam hij thuis. De jongen onttrok zich aan ouderlijk toezicht en de ouders maakten geen [nieuwe] melding bij jeugdzorg, MST of bij de politie. Zij hebben hem ook niet zelf gezocht en teruggehaald naar huis.

De ouders zijn aansprakelijk en verplicht de schade te vergoeden, aldus het Gerechtshof.

De aansprakelijkheid van de ouders is waarschijnlijk wel gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering.

Volledige uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2020:2026

Edith de Koning