Pensioenleeftijd in 2023 naar 67 jaar

25 mei 2012

Inmiddels is er een definitieve versie van het akkoord van VVD, CDA, D66, Groenlinks en de ChristenUnie. Akkoord is bereikt over de stijging van de AOW-leeftijd. Deze zal volgend jaar met een maand omhoog gaan en vervolgens in 2014 en 2015 eveneens stijgen met een maand. Daarna volgen 3-jaarlijkse stappen van 2 maanden waardoor we in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd gestegen zal zijn naar 66 jaar. In 2023 zal de pensioengerechtigde leeftijd gestegen zijn naar 67 jaar.

BG.legal