PlantLab wint eerste slag inbreuk op octrooi

28 jan 2014

PlantLab stelt dat een voormalige samenwerkingspartner [Deliscious] inbreuk maakt op een octrooi van PlantLab. De rechter staat toe dat PlantLab door een deskundige een beschrijving laat maken van de techniek die door Deliscious in een klimaatcel wordt gebruikt. Het bewijsbeslag wordt niet opgeheven.

De feiten

Beide partijen houden zich bezig met het kweken van gewassen, onder meer sla. In dat kader vervaardigen en ontwikkelen beide inrichtingen daarvoor een inrichting [klimaatcel]. PlantLab heeft in 2010 een Nederlands octrooi gekregen voor “een systeem en werkwijze voor het telen van een gewas in een althans ten dele geconditioneerde omgeving”. Partijen hebben enige tijd samengewerkt.

Na het beëindigen van de samenwerking heeft Deliscious een eigen klimaatcel ontwikkeld en daarover gepubliceerd [Onder Glas, augustus 2011]. PlantLab stelt dat de klimaatcel van Deliscious onder de beschermingsomvang van het octrooi van PlantLab valt.

In juni 2013 heeft PlantLab verlof verkregen voor het leggen van bewijsbeslag en voor het maken van een gedetailleerde beschrijving van de klimaatcel van Deliscious. De rechter heeft daarbij bepaald dat PlantLab niet aanwezig mag zijn bij de beslaglegging en dat PlantLab geen informatie mag krijgen over de inhoud van het bewijsbeslag en de beschrijving. Later moet de rechter beoordelen of PlantLab inzage krijgt in de resultaten van het bewijsbeslag en de beschrijving.

Deliscious heeft in kort geding opheffing van dit bewijsbeslag gevorderd. Zij stelt dat er zodanige verschillen zijn tussen het octrooi van PlantLab en de klimaatcel van Deliscious dat er geen sprake is van inbreuk. Het voorlopig oordeel van de rechter is dat niet geoordeeld kan worden dat de klimaatcel van Deliscious geen inbreuk maakt op het octrooi van PlantLab. Deliscious stelt ook dat sprake is van een fishing expedition omdat door de ruime zoektermen in het verzoekschrift beslag is gelegd op vertrouwelijke informatie die niet relevant is voor de gestelde inbreuk.

De rechter heft het beslag niet op. PlantLab heeft belang bij het beslag. De inbeslaggenomen documenten en bestanden kunnen dienen om de stellingen van PlantLab te onderbouwen. Daarbij speelt een rol de vrees dat Deliscious het bewijs zou verduisteren door de klimaatcel te wijzigen en bestanden en documenten te vernietigen.

Deliscious wordt veroordeeld in de proceskosten van dit kort geding € 64.780,29.
Rechtbank Den Haag, 22 januari 2014

Wat betekent dit voor de praktijk:
Als houder van een intellectueel eigendomsrecht zoals een octrooi, kan het bewijsbeslag van waarde zijn om bewijs veilig te stellen.
In een kort geding zal een bewijsbeslag alleen worden opgeheven wanneer al na een summier onderzoek blijkt dat de gestelde inbreuk niet opgaat.
Het op deze wijze verzamelde bewijs kan in de bodemprocedure dienen tot bewijs van de stellingen. De rechter zal dan eerst inzage moeten toestaan in de inbeslaggenomen stukken. Daarbij zal de rechter ervoor waken dat er geen vertrouwelijke informatie bekend wordt gemaakt.

Zie ook AgriFood