Profiteren van bedrijfsgeheimen van de concurrent!

08 apr 2014

De verleiding is groot. Een medewerker van je grootste concurrent stelt je op de hoogte van het reilen en zeilen bij de concurrent en geeft je informatie zodat jij een voordeel hebt bij het binnenhalen van opdrachten. De betreffende medewerker heeft een concurrentiebeding, maar jij toch niet? Gebruik maken van handelen door een werknemer in strijd met een concurrentiebeding is in beginsel niet onrechtmatig, maar pas op!

Onlangs is een tussenarrest gewezen door het Hof ’s-Hertogenbosch in een zaak tussen twee houthandelaren over het gebruik van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Een werknemer van de ene houthandelaar [met concurrentiebeding] heeft vertrouwelijke gegevens verstrekt aan de concurrent zodat deze telkens net iets lagere offertes kon uitbrengen voor dezelfde projecten.

Het Hof stelt vast dat gebruikmaken van vertrouwelijke bedrijfsgegevens van een concurrent die via een werknemer van die concurrent zijn verkregen onrechtmatig kan zijn. Volgens vaste rechtspraak is het handelen met iemand - terwijl men weet dat deze persoon een met een derde gesloten overeenkomst schendt- op zichzelf jegens deze derde niet onrechtmatig en mag men zich in beginsel wenden tot relaties van de concurrent. Het kan echter wel onrechtmatig worden als er bijkomende omstandigheden zijn. In deze zaak is er met opzet samengespannen. Indien de betreffende concurrent voordeel heeft behaald met dit handelen, is het handelen naar oordeel van het hof onrechtmatig. Er moet dus worden onderzocht of gedaagde daadwerkelijk voordeel heeft behaald. Ook moet gelegenheid geboden worden tot het horen van getuigen [had de kantonrechter in eerste aanleg niet gedaan]. Deze zaak wordt nog vervolgd. Maar nog steeds geldt: profiteren van een [ex-] werknemer die handelt in strijd met een concurrentiebeding kan dus onrechtmatig zijn!

Zie uitspraak

BG.legal