Projecten

21 mrt 2023

BG.legal wordt regelmatig gevraagd om als ‘legal partner’ deel te nemen aan een consortium. Een update van een paar projecten.

AI4Intelligence

Dit is een project waar partijen zoals Utrecht Universiteit, Universiteit van Amsterdam, VU, Hogeschool Den Haag, Nederlandse Politie en NFI in samenwerken. De politie moet grote hoeveelheden gegevens verwerken uit online platformen, digitale markten en communicatiediensten. Bewijs vinden in deze grote hoeveelheden tekst, beelden en andere data en deze vervolgens naar de rechtszaal brengen is een tijdrovend proces. Kunstmatige intelligentie hulpmiddelen vormen een kansrijke mogelijkheid om dit efficiënter en effectiever te maken. Op dit moment zijn er echter geen duidelijke richtlijnen voor zulke hulpmiddelen.

De kennisinstellingen ontwikkelen AI tools die bij de opsporing van strafbare feiten, in datasets betrouwbaar bewijs kunnen zoeken en selecteren. In het werkpakket waar BG.legal aan bijdraagt, wordt een helder juridisch kader ontwikkeld voor het leveren van betrouwbaar bewijs met AI systemen in strafzaken. BG.legal zal bijdragen met kennis over juridische aspecten van AI. Jos van der Wijst kan meer informatie geven over dit project en de bijdrage van BG.legal.

CONNECT

Dit is een project waar partijen zoals UMCUtrecht, AmsterdamUMC en PimBio in samenwerken. De hersenen zijn het meest complexe orgaan in het menselijk lichaam. Hersenziekten zoals de ziekte van Alzheimer, multiple sclerose of beroerte hebben een enorme impact op patiënten, hun verzorgers en de samenleving. Effectieve geneesmiddelen zijn er nog niet. Dit komt gedeeltelijk omdat dergelijke medicijnen de Blood-Brain-Barrier moeten passeren. In dit project worden nieuwe modelsystemen ontwikkeld (‘lab-on-a-chip’) die de complexiteit van het menselijk brein nabootsen. Deze modelsystemen worden gebruikt om de BBB te testen om zodoende medicijnen te ontwikkelen.

In het werkpakket van BG.legal worden vraagstukken onderzocht over IP en privacyaspecten zoals het gebruik van menselijke iPSC’s in wetenschappelijk onderzoek en voor/door potentiële eindgebruikers. Daarbij gaat het om juridische aspecten van ‘informed consent’, Material Transfer Agreement en Intellectuele Eigendomsrechten. Jos van der Wijst kan meer informatie geven over dit project en de bijdrage van BG.legal.

Jos van der Wijst 2