Provisieverbod

08 nov 2012

In zijn 40 maatregelen programma heeft de voormalig minister van financiën de Jager voorgeschreven dat provisies op hypotheken, pensioen- en levensverzekeringen moeten worden uitgebannen. Op 1 januari 2013 wordt dat verbod van kracht voor deze financiële producten. De Jager hoopte op een cultuuromslag in de financiële wereld, die consumenten meer vertrouwen zal geven in de financiële wereld.

Een onafhankelijke adviseur zal daadwerkelijk aan de kant van de consument moeten staan en zich niet laten leiden door financiële incentives van de bank of verzekeraar.
Met de afschaffing van de provisie komt een eind aan een jarenlange strijd van consumentenorganisaties tegen dit beloningssysteem. Bij het provisiesysteem sluist de verzekeraar een deel van de premie naar de adviseur als beloning voor zijn werkzaamheden. De klant krijgt hierdoor onterecht de indruk dat het advies gratis is, terwijl de kosten van het advies verborgen zitten in de prijs van de verzekering.

Naast het verbod op provisies voor adviseurs en bemiddelaars wordt geregeld dat directe aanbieders ook inzicht geven in de kosten bij de koop van een financieel product. Door maximale transparantie weet de klant bij elke aanbieder waar hij aan toe is bij de aanschaf van een belangrijk financieel product zoals een hypotheek.
Tussenpersonen staan niet enthousiast tegenover de maatregelen, maar voor de consumentenbond gaat het nog niet ver genoeg. Die bepleit nog verder gaande bevoegdheden voor de AFM om rechtstreeks in te grijpen als het verbod overtreden wordt.

Mocht u als consument na 1 januari 2013 tegen ondoorzichtige voorstellen van een financiële tussenpersoon aanlopen, spreek hem daar dan op aan en houdt rekening met het verbod. De consumentenbond staat aan uw zijde en met uw advocaat vindt u de weg naar de AFM.

Marc Heuvelmans

BG.legal