Recept en foto’s gekopieerd door Sonja Bakker: plagiaat of auteursrechtinbreuk?

24 aug 2021

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat de recepten die Sonja Bakker op haar social media pagina’s plaatste niet van haar zouden zijn. Deze zou zij hebben ‘gekopieerd’ van andere foodbloggers.

Kunnen de foodbloggers hier iets tegen doen?

Als je iemand wilt aanspreken op het onrechtmatig kopiëren van jouw werk, kan je een beroep doen op het auteursrecht. Om hier een beroep op te kunnen doen, dan moet je wel éérst een auteursrecht hebben op jouw eigen werk. Hier hoef je in principe niets voor te doen, deze rechten ontstaan vanzelf. Heb je dit auteursrecht en kopieert iemand jouw foodblog? Dan kan je mogelijk iets doen tegen dit kopieergedrag op basis van het auteursrecht.

Ook zou je de ander nog aan kunnen spreken op basis van plagiaat. Dit is geen officiële wettelijke term, maar houdt in dat als iemand jouw werk (een-op-een) gebruikt en doet alsof dit werk van hem of haar is, dit onrechtmatig en zelfs strafbaar kan zijn.

Auteursrechtelijke bescherming van een foodblog

Je hebt (mogelijk) een auteursrecht op jouw foodblog als jij bij het schrijven van jouw foodblog creatieve keuzes hebt gemaakt en het werk voldoende origineel is. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de tekst van de foodblog zelf en/of de foto van het gerecht dat je hebt gemaakt. Een (idee) van een recept kan (in beginsel) niet worden beschermd.

Dit komt doordat smaak in beginsel niet auteursrechtelijk kan worden beschermd, aldus het Europese Hof van Justitie in 2018. Een werk moet voldoende objectief en voldoende nauwkeurig  kunnen worden geïdentificeerd om te kunnen beoordelen of er sprake is van een auteursrecht. Dat is uiteraard lastig, want ja.. smaken verschillen.

Voorbeeld

Bescherming ziet dus op teksten van je recept en/of foto’s voor zover deze creatief en (voldoende) origineel zijn.

Oftewel, als je een blog schrijft waarbij je de ingrediënten en bereidingswijze van een Spaghetti Bolognese op een simpele en gangbare manier opsomt is de kans klein dat je hier auteursrechtelijke bescherming op hebt. Doorgaans zullen anderen deze tekst van jouw recept wél mogen kopiëren.

Hoe creatiever je het recept opschrijft, hoe groter de kans is dat je wel een auteursrecht krijgt op de manier waarop jij het recept hebt opgeschreven. Een ander mag (de tekst van) dat recept dan niet zomaar een-op-een kopiëren.

Geen een-op-een kopie

Maar je voelt hem al aankomen. Wat als er niet een-op-een wordt gekopieerd, maar het er wel héél veel op lijkt? Dan zal er gekeken moeten worden of de totaalindrukken van de foodblogs overeenkomstig zijn. Is dit het geval? Dan is er mogelijk toch sprake van een auteursrechtinbreuk. Dit is een lastige (en veelal subjectieve) beoordeling die twee kanten op kan vallen. Een rechter zal hierover moeten beslissen.

Sonja Bakker

Zoals wij opmaken uit de beelden die door RTL Nieuws naar buiten zijn gebracht, zijn de foto’s van de gerechten een-op-een overgenomen. De kans dat Sonja Bakker auteursrechtinbreuk heeft gepleegd ten aanzien van de foto’s is dan ook groot. Ook is de kans aanwezig dat er sprake is van plagiaat, aangezien Sonja Bakker doet voorkomen alsof deze foto’s van haarzelf zijn.

Voor wat betreft de tekst van de recepten zie je wel degelijk verschillen. De teksten van de recepten lijken niet een-op-een te zijn gekopieerd. Van plagiaat kan in mijn optiek dan ook geen sprake zijn. Ook vraag ik me af of er sprake is van auteursrechtinbreuk, omdat Sonja bij het opstellen van teksten mogelijk voldoende afstand heeft genomen van de ‘originele’ foodblog door de ingrediënten ‘simpel’ op te sommen.

Het gaat hier overigens om een beoordeling naar Nederlands recht. Mocht ander recht van toepassing zijn, dan zou de beoordeling anders uit kunnen vallen.

Vragen?

Denk je dat iemand jouw (food)blog heeft gekopieerd en wil je hier iets tegen doen? Of heeft iemand anders jou aangesproken omdat hij of zij van mening is dat jij zijn of haar (food)blog hebt gekopieerd? Wij kunnen jou hierover adviseren.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen beteken? Neem vrijblijvend contact op.