Route kantonrechter of UWV? Veranderingen per 1 juli 2015

01 apr 2012

Tot 1 juli 2015 is de werkgever vrij in de keuze tussen het UWV en de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 is de ontslagroute afhankelijk van de ontslaggrond. De werkgever heeft dus nog wel zelf een keuze, maar de keuze voor een ontslaggrond brengt wel een verplichte procesingang met zich mee.

UWV Kantonrechter
 • Bedrijfseconomische redenen
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Veelvuldig ziekteverzuim
 • Ongeschiktheid van de werknemer anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken
 • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
 • Werkweigering
 • Verstoorde arbeidsverhouding
 • Overige niet genoemde omstandigheden

 

 

Tips:

 • Zorg voor voldoende dossieropbouw!
 • Nu afscheid nemen noodzakelijk? Een goed onderbouwd dossier is na 1 juli 2015 veel belangrijker dan nu het geval is, dit aangezien de transitievergoeding veel lager uitvalt dan de kantonrechtersformule, waardoor de kans groot is dat de kantonrechter de verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst afwijst [temeer omdat ook de duur van de WW uitkering verkort zal worden]. Wilt u echt nu afscheid nemen en hebt u een ‘mager’ dossier, dan is het raadzaam om vóór 1 juli 2015 te komen tot beëindiging van het dienstverband.
 • Bij bedrijfseconomische omstandigheden die zich nu al voordoen is het verstandig om vóór 1 juli 2015 de ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV. Bij indiening vóór 1 juli 2015 is geen transitievergoeding verschuldigd.
 • Wanneer u nu te maken hebt met een ‘mager’ dossier ten aanzien van het disfunctioneren van de werknemer, maar is afscheid nemen niet meteen noodzakelijk, verdient het de voorkeur om te wachten tot na 1 juli 2015. De transitievergoeding is namelijk meestal substantieel lager dan de kantonrechtersformule. Let wel op dat u in de tussenliggende periode zorgt voor meer dossieropbouw.

 

BG.legal