Schade aan hond door hond. Verzekeraar bijtende hond betaalt?

08 okt 2012

Uw hond raakt gewond door het agressieve gedrag van een andere hond. Uw hond loopt letsel op. U laat uw hond behandelen en krijgt een hoge rekening van de dierenarts. Kunt u dit verhalen op het baasje c.q. diens verzekeraar van de aanvallende hond?

Afbeelding

Aansprakelijkheid
Het schadevergoedingsrecht gaat uit van het beginsel dat ieder zijn eigen schade draagt, tenzij iemand anders aansprakelijk is voor de schade.
Dierenbezitters zijn aansprakelijk voor de schade die hun dieren veroorzaken.

Het moet dan wel gaan om eigen gedragingen van de hond. Dus als de wederpartij zijn/haar hond een commando geeft om aan te vallen is dit geen eigen gedraging meer van de hond en kan u op dit artikel geen beroep doen. Uiteraard kunt u dan wel bij onterecht bevel de ‘bevelgever’ aansprakelijk stellen.

De grondslag van de aansprakelijkheid is het gevaar dat in de eigen energie van het dier schuilt en het onberekenbare element dat daarin is gelegen. Het betreft een risico aansprakelijkheid. Als de hond bv uit eigen energie een kind aanvalt is de bezitter aansprakelijk. Als de hond door een ander wordt uitgelaten dan de bezitter blijft de bezitter in principe aansprakelijk voor toegebrachte schade.

Alhoewel het een risicoaansprakelijkheid betreft kan de aansprakelijkheid afgewezen worden als de schade mede te wijten is aan een omstandigheid die de benadeelde kan worden toegerekend. Bijvoorbeeld de aanval van de ene hond is te wijten aan het gedrag van de andere hond c.q. zijn baasje.

Schade
Als aansprakelijkheid vast staat zal de aangerichte schade voldaan moeten worden door de bezitter van de hond. Veelal heeft deze hiervoor een WA verzekering en zal de verzekeraar de schade betalen.
In het algemeen kan de schade door een hond toegebracht bestaan uit kapotte vazen, letselschade door hondenbeten bij mensen maar het kan ook gaan om letselschade bij andere dieren. Hoe zit het dan?

Vergoeding dierenartskosten?
Een voorbeeld: uw hond loopt ernstig letsel op door beten van een andere hond. Beide hondenbezitters brengen de gewonde hond met spoed naar de dierenarts. De aansprakelijke bezitter geeft aan dat hij goed verzekerd is. Er volgt een spoedoperatie die uiteindelijk € 2.500,00 kost.

Standpunt WA verzekeraar
De WA verzekeraar van de aansprakelijke bezitter erkent aansprakelijkheid maar betaalt niet of slechts een klein gedeelte van de operatiekosten.

De verzekeraar gaat ervan uit dat een hond juridisch wordt gezien als een zaak. Dus te vergelijken met bijvoorbeeld schade aan de auto. Een expert zal bij autoschade de herstelkosten bepalen alsmede de dagwaarde. Indien de dagwaarde lager is dan de herstelkosten wordt de dagwaarde vergoed.

Dagwaarde / herstelkosten hond?
In het geval van de hond bedroegen de ‘herstelkosten’ ruim € 2.500,00. De dagwaarde van de hond wordt bepaald door vraag en aanbod van een gelijkwaardig dier. De verzekeraar komt op € 400,00. Dit betekent dat de herstelkosten [€ 2.500,00] de dagwaarde overtreffen. De verzekeraar keert € 400,00 uit ......

De Wet
Conform de wet is dit standpunt [helaas] helemaal correct. Echter een huisdier is meer dan een zaak. De emotionele waarde van een dier is niet te vergelijken met de bepaling van de dagwaarde van een auto.

De rechter
Inmiddels heeft een enkele rechter uitgesproken dat huisdieren als honden en katten deel uitmaken van een gezin waarbinnen zij een zekere emotionele rol vervullen.
Hierdoor kan er geen sprake zijn van een vaststaande dagwaarde [in dit geval een kat die nog € 50,00 waard was]. De verzekeraar van de aansprakelijke bezitter moest in deze zaak alsnog de volledige rekening van de dierenarts voldoen.

Dus laat je als benadeelde van een gewond huisdier niet met een kluitje in het riet sturen door de verzekeraar.

Er komt wellicht een wet waarin onder meer wordt bepaald dat een huisdier niet meer langer als een zaak kan worden gezien en dus gewoon de schade vergoed moet worden onafhankelijk van de ‘dagwaarde’. Deze onsmakelijke discussie hoeft dan niet meer gevoerd te worden.


Dit artikel is geplaatst in "De Uitstraling" d.d. 8 oktober 2012