Schiet arts tekort bij informatieverstrekking chemobehandeling patiënte?

06 okt 2023

Bij eiseres is in 2011 longkanker geconstateerd. Een deel van de long is verwijderd en eiseres heeft chemotherapie ondergaan. Zij heeft meegedaan aan een trial waarbij werd onderzocht of de toevoeging van nadroparine [een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor trombosebenen] aan de standaardbehandeling met chemotherapie het risico op terugkeer van de kanker verkleint.

Zij ervaart na het ondergaan van de chemokuur klachten aan haar gehoor, aan haar benen en cognitieve en mentale klachten. Zij stelt dat ze niet goed is geïnformeerd over de bijwerkingen van de chemotherapie en de mogelijkheid van alternatieve behandelwijzen. Zij vordert betaling van de schade.

De rechtbank heeft de vordering afgewezen [artikel van 3 augustus 2022]. Eiseres gaat in hoger beroep.

Hoger beroep

Het Hof neemt het toetsingskader van de rechtbank over. Dat komt erop neer dat de behandelaar de patiënt op duidelijke wijze moet inlichten over de voorgestelde behandeling. Hierbij moet rekening gehouden worden met het bevattingsvermogen van de patiënt. De patiënt wordt al doende in staat gesteld goed geïnformeerd te beslissen of hij al dan niet toestemming zal geven voor de behandeling.

De informatieplicht zal in omvang toenemen als:

  • een niet conventionele ingreep wordt uitgevoerd;
  • er adequate alternatieven voor de behandeling zijn;
  • de aan de behandeling verbonden risico’s groter zijn;

Fact friday arts informatieverstrekkin

Toepassing toetsingskader

Uit de informatie in het medisch en verpleegkundig dossier zou blijken:

  • dat eiseres zowel mondeling als schriftelijke op de hoogte is gebracht van de bijwerkingen;
  • dat er een bekende aanwezig was bij enkele van de gesprekken;
  • dat het ging [ondanks de trial]  grotendeels om een  standaard vervolgbehandeling na verwijdering van een longtumor;
  • dat er deskundigheid was bij de behandelaren om om te gaan met angstige patiënten;
  • dat psychische bijstand was ingeschakeld;
  • dat uit het laatste gesprek voorafgaand aan de chemotherapie niet is gebleken dat er sprake was van verwarring aan de zijde van de eiseres.

Volgens het Hof heeft eiseres onvoldoende onderbouwd dat het ziekenhuis niet heeft voldaan aan de informatieplicht.

Conclusie

Het is zeer belangrijk dat de patiënt toestemming geeft voor het uitvoeren van een medische behandeling. Die toestemming wordt gebaseerd op de informatie die de patiënt van de arts krijgt. De arts moet dus op een begrijpelijke wijze en zo volledig mogelijk informeren. Uiteindelijk zal de rechter toetsen of hieraan is voldaan. Of voldaan wordt aan de informatieplicht is afhankelijk van de omstandigheden, hetgeen uit deze uitspraak weer blijkt.

Bij vragen neem contact op met de sectie Zorg.

Gehele uitspraak:
ECLI:NL:GHARL:2023:7038

Edith de Koning