Seminar 20 juni: samen innoveren

11 jun 2019

BG.legal nodigt u uit voor een seminar dat volledig in het teken staat van “samen innoveren”.

Het wordt steeds lastiger om innovaties als bedrijf alleen te bereiken. Bedrijven en kennisinstellingen hebben steeds meer baat bij samenwerking en het delen van kennis. Bij samenwerking ontstaat ook nieuwe kennis en nieuwe intellectuele eigendom. Het beschermen van bestaande en nieuwe  intellectueel eigendom is daarbij belangrijk, maar het moet bedrijven zeker niet terughoudend maken in het zoeken naar samenwerking.

In het seminar van 20 juni a.s. zullen de sprekers het belang en de mogelijkheden bespreken om samen tot innovatie te komen. Als externe spreker zal Margriet Cooymans haar bijdrage leveren. Margriet Cooymans is eigenaresse van ‘n Dungense Dame, bekend van het worstenbroodje, met het geheime recept, uit Den Dungen. De onderwerpen die de revue passeren zijn onder meer: de verkenningsfase, de wijze waarop kennis uiteindelijk wordt gedeeld en de bescherming van het nieuwe intellectuele eigendom. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld auteursrecht en bescherming als bedrijfsgeheim.

Voor wie?

Dit seminar is bedoeld voor:

 • Bedrijven die al samenwerken bij innovatie of die dat (willen) gaan doen
 • Adviseurs van bedrijven die samenwerken bij innovatie
Programma

15.00     : ontvangst
15.25     : welkom
15.30     : presentatie 1   : know how en IP bij samenwerking
15.55     : presentatie 2   : wat regel je om samenwerking goed te laten verlopen
16.20     : presentatie 3   : een worstenbroodje als succes van samenwerking
16.45     : vragen / discussie
17.00    : einde + borrel

Presentatie 1     : Jos van der Wijst

Bij samenwerking worden kennis en vaardigheden gedeeld en ontstaat ook nieuwe kennis en vaardigheden. Soms ontstaan ook nieuwe intellectuele eigendomsrechten. Soms ontstaat nieuwe kennis die als een bedrijfsgeheim beschermd zou kunnen worden.

 • Wat zijn intellectuele eigendomsrechten?
 • Wat is een bedrijfsgeheim?
 • Hoe kun je IE rechten / bedrijfsgeheim beschermen?
 • Waarom zou je IE rechten / bedrijfsgeheim willen beschermen?
 • Wat mag wel en wat mag niet bij samenwerking: per 26 februari 2019 heeft de mededingingsautoriteit ACM de spelregels vernieuwd.

Presentatie 2     : Anique van de Kerkhof

Partijen gaan een samenwerking met elkaar aan omdat zij daar een meerwaarde in zien. De ander heeft kennis / vaardigheden die je zelf niet hebt maar wel goed kunt gebruiken of zelfs noodzakelijk zijn. Kennis en vaardigheden delen doe je niet zo maar. Zeker niet wanneer het om vertrouwelijke kennis of bedrijfsgevoelige gegevens gaat.

Wat voor afspraken kun je maken om de samenwerking goed te laten verlopen.

 • Een NDA: waarom wel of waarom niet?
 • Wat leg je vast in een samenwerkingsovereenkomst?
 • Wat spreek je af over het gebruik van vertrouwelijke informatie, IE rechten en nieuwe kennis / IE rechten?
 • Wat spreek je af over een exit?

Presentatie 3     : Dungense dame: Margriet

De bakker in Den Dungen had een geheim recept voor een broodje. De slager in Den Dungen had een geheim recept voor een worstje. Zij combineerden hun krachten en kennis en ontwikkelden een uniek worstenbroodje. Al drie generaties worden deze recepten gekoesterd en geheim gehouden. Margriet Cooymans, kleindochter van de slager, vertelt over de samenwerking.
https://www.dungensedame.nl/

Waarmee gaat u naar huis?

Degene die dit seminar bezoeken zullen naar huis gaan met praktische tips. Tips om een samenwerking goed voor te bereiden zodat u kansen blijft zien en de risico’s goed afgedekt zijn. Maar ook tips hoe tijdens een samenwerking om te gaan met aspecten waar (nog) niets voor was afgesproken.

Kosten:

Deelname aan het seminar is kosteloos.

Wanneer en waar:

Datum en tijdstip:     Donderdag 20 juni 2019 van 15.00 tot 17.00 uur
Locatie:                     Auditorium Brand Loyalty, ingang via kantoor BG.legal, Lekkerbeetjesstraat 6 te
’s-Hertogenbosch

BG.legal