Subsidieaanvraag Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving

19 mei 2015

Tot en met 2 juni 2015 kan een subsidieaanvraag worden ingediend voor één of meerdere van de regeling die vallen onder het project Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving. Een tweede aanvraagperiode begint op 1 juli 2015 en sluit op 15 september 2015.

Het gaat om een subsidieregeling in het kader van de topsector energie. Het vloeit voort uit het energieakkoord die de overheid met werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties overeen is gekomen met betrekking tot het stimuleren van duurzame energie en energiebesparing.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.rendement.nl.

Voor meer informatie kunt uiteraard ook contact opnemen met ondergetekende,

BG.legal