Succesvol ontbijtseminar Familie en Scheiding

13 nov 2014

Op donderdagochtend 13 november 2014 vond het ontbijtseminar Familie en Scheiding plaats. Vanaf 8 uur kwamen de deelnemers en konden zij genieten van een heerlijk ontbijt en het, wat mistige, uitzicht. Met 35 enthousiaste deelnemers trapte om 8.30 uur mr. Marc Heuvelmans af met een korte inleiding waarna het inhoudelijke deel kon beginnen.

Afbeelding

Het ontbijtseminar stond in het teken van twee onderwerpen. Ten eerste werden door mr. Jacqueline van der Wiel de gevolgen van de huwelijkse voorwaarden bij een echtscheiding besproken. Hierbij werden eerst de mogelijkheden van huwelijkse voorwaarden uiteengezet, waarna ingegaan werd op artikel 1:141 BW. Natuurlijk werd ook besproken hoe de eventuele nadelige gevolgen voor de echtelieden kunnen worden voorkomen en welke invloed het wetsvoorstel, wat op 11 juli 2014 ingediend is bij de Tweede Kamer, heeft op de huwelijksee voorwaarden bij echtscheiding. Ten tweede kwam mr. Mathilde Becking aan het woord. Zij heeft de gevolgen voor echtgenoten bij een faillissement van één der echtgenoten besproken. Hierbij heeft mr. Becking uiteengezet hoe een faillissement wordt afgewikkeld van een echtgenoot die failliet is en in gemeenschap van goederen getrouwd is, wat het faillissement betekent voor het privévermogen van de niet gefaillieerde echtgenoot, hoe de echtelieden bij faillissement kunnen worden beschermd door huwelijksvoorwaarden en tenslotte wat de gevolgen van een faillissement kunnen zijn voor de alimentatieverplichting.

Voor degene die helaas niet bij het seminar aanwezig waren maar wel geinteresseerd zijn in de presentatie, deze kunt u bekijken via onderstaande link:

Presentatie Ontbijtseminar Familie & Scheiding

BG.legal