Toch ontslagbescherming voor werknemer bij faillissement?

05 sep 2013

Reorganisaties kosten tijd en [soms] veel geld. In de economische recessie is het voor bedrijven mogelijk verstandig om het faillissement aan te vragen, waarna met een doorstart getracht kan worden in afgeslankte vorm opnieuw te beginnen. Bij faillissement gelden immers de ontslagbeschermingsregels niet of nauwelijks. In sommige gevallen is echter sprake van misbruik van faillissementsrecht, waardoor het faillissement kan worden vernietigd en de werknemer zijn ontslagbescherming behoudt.

 

Ook dit jaar worden weer circa 10.000 faillissementen uitgesproken in Nederland. Het grootste deel daarvan is pure noodzaak voor de ondernemer, maar in een aantal gevallen kan sprake zijn van misbruik van faillissementsrecht. Regelmatig wegen de reorganisatiekosten niet op tegen de kosten van faillissement en een [mogelijke] doorstart. De werknemer heeft echter ook hier een mogelijkheid om er een stokje voor te steken.

Nadat het faillissement is uitgesproken kan de werknemer verzet of hoger beroep aantekenen tegen dit faillissement. Hiervoor gelden echter wel zeer korte termijnen [8 of 14 dagen]. De faillissementsrechter gaat alsdan oordelen of het faillissement terecht is uitgesproken, dan wel dat het faillissement enkel is uitgesproken om op goedkope wijze van personeel af te komen. Uit recente jurisprudentie volgt dat een faillissementsrechter niet snel aanneemt dat er sprake is van misbruik van faillissementsrecht. Uit de zaken die liepen in Breda en Haarlem volgt dat veel waarde wordt gehecht aan bevindingen van de curator. In beide gevallen had de curator geconcludeerd dat er een bedrijfseconomische noodzaak was en het bedrijf al geruime tijd verliesgevend was waardoor een faillissement van de onderneming/bedrijfsonderdeel onafwendbaar was geworden. Het faillissement moet derhalve niet uitsluitend of hoofdzakelijk worden aangevraagd om arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers te omzeilen. Alle omstandigheden van het geval moeten alsdan worden beoordeeld.

Voor een bedrijf in financiële nood, waarbij reorganisatierondes tijdrovend en kostbaar zijn, moet een faillissement met doorstart worden overwogen. De onderneming moet zich echter wel bewust zijn van de risico’s, waarbij één van de risico’s is dat werknemers een [rechtsgeldig] beroep doen op misbruik van het faillissementsrecht. Een goed [gedocumenteerd] advies is alsdan van levensbelang voor de doorgestarte onderneming.