Update aanbesteden; klachtenafhandeling bij aanbesteden

14 mrt 2013

De Aanbestedingswet 2012 treedt op 1 april 2013 in werking. In deze wet is voorzien in het be-vorderen van de instelling van een Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze – onafhankelijke – commissie wordt eveneens per 1 april 2013 opgericht en gaat bemiddelen of niet-bindende adviezen geven aan ondernemers en aanbestedende diensten over klachten met betrekking tot de uitvoering van de Aanbestedingswet 2012.

De werkwijze en de inrichting van de Commissie van Aanbestedingsexperts zal worden vastgelegd in een reglement. Bij het opstellen van de dat reglement wordt als uitgangspunt genomen het inmiddels vastgestelde advies “klachtenafhandeling bij aanbesteden”.

Met de Aanbestedingswet 2012 wordt beoogd ondernemers een eerlijke kans bij aanbestedingen van overheidsopdrachten te bieden en procedures te vereenvoudigen. Bemiddeling en niet-bindende advisering van de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt daarbij als een nuttig instrument gezien. Met de genoemde klachtenafhandeling kunnen zowel aanbestedende diensten als ondernemers gebaat zijn.