Val tijdens bierfeestje. Is de horeca-eigenaar aansprakelijk?

04 apr 2018

Een man met alcohol op komt ten val over een muurtje in een horecagelegenheid. Hij breekt hierbij zijn schouder en moet worden geopereerd. De man stelt de horeca- eigenaar aansprakelijk en claimt de letselschade. De rechtbank wijst af en de man gaat in hoger beroep bij het hof.

Situatie

Een muurtje van 51 cm hoog was als afscheiding gebouwd tussen de kegelbanen en de barruimte. De man botste tegen het muurtje op en kwam ten val.

Te leveren bewijs
  1. De man moet bewijzen dat hij daadwerkelijk over het muurtje ten val is gekomen.

De man heeft zelf verklaard dat hij in de zaal van de kegelbanen over het muurtje is gevallen. Dit is niet voldoende bewijs, het is namelijk slechts een partijverklaring. De man moet aanvullend bewijzen. En wel dusdanig dat die de zijn verklaring voldoende geloofwaardig maakt.

Er zijn geen getuigen die het ongeval zelf hebben gezien. Wel hebben drie getuigen verklaard dat zij van de man hebben gehoord dat hij gevallen is over het muurtje. Zij hebben dit kort na de val gehoord. Ook is er een getuige die de man niet daadwerkelijk heeft zien vallen maar hem wel na zijn val heeft zien opkrabbelen.

Het hof vindt de verklaringen van de getuigen voldoende ondersteunend voor de stellingen van de gevallen man en gaat dus uit van een val over het muurtje met letsel als gevolg.

  1. Vervolgens is het de vraag of het muurtje gebrekkig is.

Het muurtje is gebrekkig als het een gevaarlijke situatie oplevert. Het hof vindt dat op grond van de aard en functie van de opstal een hoog veiligheidsniveau van de opstal mag worden verwacht.

Het muurtje is 51 cm hoog en heeft geen kleur die gezien de kleurstelling van de zaal opvalt. In de ruimte waar het muurtje staat kan het druk zijn. Dicht bij het muurtje wordt gedanst. De mensen hebben vaak alcohol op en zullen doorgaans in een feestelijke stemming verkeren. De desbetreffende zaal was voor die avond ook ingericht als danszaal. De combinatie van alcoholgebruik en feesttemming is vaak niet bevorderlijk voor de oplettendheid.

Wie door de ruimte loopt zal doorgaans niet naar beneden kijken. Daar komt bij dat de zaal waar het muurtje zich bevindt verlicht is met kleurige en in intensiteit wisselende discoverlichting. Het hof vindt dat het muurtje niet goed zichtbaar was in de zaal.

Uitspraak

Het hof vindt dat het muurtje op deze hoogte en op deze plaats in een zaal die gebruikt wordt als danszaal een gevaarlijke situatie oplevert.

Ook als er nog nooit iemand over het muurtje is gevallen betekent dat nog niet dat de aanwezigheid van dit muurtje op die plek niet gevaarlijk is voor de veiligheid van de bezoekers van de zaal.

Alcoholgebruik

De horeca eigenaar beroept zich nog op eigen schuld aan de zijde van het slachtoffer nu deze een behoorlijke hoeveelheid alcohol had gedronken en hierdoor onvoldoende oplettend is geweest.

Het hof heeft al in aanmerking genomen dat veel bezoekers vanwege de alcohol en de feeststemming waarin zij zich bevinden minder oplettend zijn dan normaal. Deze omstandigheid levert echter geen eigen schuld op maar is juist een omstandigheid die van een horeca gelegenheid een hoger veiligheidsniveau verlangt.

De horeca- eigenaar verweert zich nog met de stelling dat de man zoveel had gedronken dat hij onvast ter been was en toch ook wel ten val zou zijn gekomen wanneer hij niet over het muurtje zou zijn gestruikeld. Echter dit volgt niet uit wat de getuigen hebben verklaard over de hoeveelheid drank die de man zou hebben genuttigd.

Conclusie

De horeca eigenaar is dus aansprakelijk voor het ontstaan van het ongeval en zal de schade van de man moeten voldoen.

Dit artikel is gepubliceerd in “De Uitstraling”, maart 2018.