Valpartij als gevolg van losliggende stoeptegel

13 jan 2015

Valpartij-als-gevolg-van--1252-200-300

Aansprakelijkheid wegbeheerder?
In dat geval was een voetganger gestruikeld over een relatief klein verschil in hoogte (2 centimeter) tussen twee klinkers. De rechtbank overweegt dat het bij de beantwoording van de vraag of de openbare weg voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen, aankomt op de naar objectieve maatstaven te beantwoorden vraag of de weg, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen deugdelijk is. Daarbij is ook van belang hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen van de wegbeheerder gevergd kunnen worden.

Gezien de verhouding tussen de grootte van de klinker en het pleinoppervlak moet het verschil in hoogte als een kleine oneffenheid van het wegdek worden beschouwd. Een dergelijke kleine oneffenheid levert geen gebrek op dat leidt tot aansprakelijkheid van de wegbeheerder. De omstandigheid dat meteen de volgende dag drie nieuwe tegels waren gelegd op de desbetreffende plek, maakt dit niet anders. De wegbeheerder had toegelicht dat het beleid is dat wanneer er een melding plaatsvindt, er in principe aanpassing plaatsvindt.

In een andere zaak liep een voetganger letsel op als gevolg van een oneffenheid van 3 centimeter aan de rand van een parkeerhaven. Ook in dat geval werd aansprakelijkheid van de wegbeheerder afgewezen. Bij het gebruik van het trottoir aan de rand van een parkeerhaven dienen voetgangers rekening te houden met hoogteverschillen. Bij normale voorzichtigheid is de kans klein dat die oneffenheid over het hoofd wordt gezien. De rechter vond de voetganger dus onvoldoende voorzichtig.

Oplettendheid vereist!
De rechter vindt in algemene zin dat van een voetganger oplettendheid mag worden verwacht. Een normaal oplettende voetganger mag niet uitgaan van een te allen tijde volmaakt effen wegdek, maar moet rekening houden met een zekere mate van oneffenheid. De oneffenheden in wegen kunnen echter ook dusdanig groot (of onopvallend) zijn dat de wegbeheerder wél aansprakelijk is. Het is daarom verstandig om u goed te laten informeren op het moment dat u schade lijdt als gevolg van  een dergelijke struikeling.

Dit artikel is gepubliceerd in "De Uitstraling" Januari 2015