Vereenvoudiging verhuur kantoren en huizen komt dichterbij

22 okt 2012

Veel vastgoedbeleggers en eigenaren van leegstaande huizen en leegstaande panden zonder woonbestemming kunnen wellicht uitzien naar een verruiming van de termijnen voor tijdelijke bewoning.

Demissionair minister Spies heeft onlangs een wijziging van de Leegstandswet naar de Tweede Kamer gezonden. Hierin stelt zij voor dat in de Leegstandswet wordt opgenomen dat de maximale termijn voor tijdelijke verhuur als woning van leegstaande gebouwen die geen woonbestemming hebben, verdubbeld naar tien jaar. Zo wordt het, in afwachting van een definitieve bestemming van het leegstaande gebouw, voor investeerders interessanter om kantoorgebouwen tijdelijk te laten bewonen.

De maximale periode voor tijdelijke verhuur van woningen die bestemd zijn voor sloop of renovatie wordt verlengd naar maximaal zeven jaar, waar dat voorheen nog maar vijf jaar was.

Huiseigenaren die met een in de verkoop staande, tweede woning zitten, kunnen straks ook hun woning beter verhuren. Er zou geen maximumhuurprijs op basis van het puntenstelsel meer gelden en de gemeente mag geen extra voorwaarden meer verbinden aan de af te geven verhuurvergunning.

Ik merk bij het bovenstaande op dat de brief van de minister nog maar een voorstel is, en dus nog niet in de wet is opgenomen. Bovendien kunnen de zaken in een nieuw gevormd kabinet heel anders komen te liggen. Ik houd u op de hoogte

B&G