Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?

20 mei 2020

Een merkregistratie is van groot belang. Op deze manier kunt u uw merk het beste beschermen tegen namakers en meelifters. Pas na een merkregistratie kan sprake zijn van inbreuk. Uw concurrenten kunnen echter hetzelfde doen. Zij kunnen een merk inschrijven die sterk op die van u lijkt, of die te beschrijvend of misleidend is. Met ‘beschrijvend’ bedoelen we dat het merk het product of de dienst beschrijft. Met ‘misleidend’ bedoelen we dat het misleidend is met betrekking tot de gevaren van het product voor de gezondheid van mens en dier of het milieu. Het tegenovergestelde kan ook gebeuren: een concurrent is het niet eens met uw merkinschrijving en vordert vernietiging. Kan dat?

In deze blog zal ik ingaan op de volgende vraag: wanneer kan een merkregistratie worden vernietigd?

Deze vraag zal worden beantwoord aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Casus

In een recente zaak was het volgende aan de hand. Canina Pharma GmbH had het woordmerk ‘BIO-INSECT Shocker’ ingeschreven bij het EUIPO (de instantie waar Europese merken worden ingeschreven). Dit merk werd ingeschreven voor waren en diensten zoals producten voor het verdelgen van insecten en chemische preparaten voor het gebruik bij de vervaardiging van biociden. Na de inschrijving van dit merk, heeft SolNova in juli 2016 een vordering tot nietigverklaring van dit merk ingesteld. Zij was van mening dat het merk onder andere te beschrijvend en misleidend van aard was.

Volgens Verordening 207/2009 wordt een merkinschrijving geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Hiermee wordt dus verhinderd dat bijvoorbeeld een merk dat verwijst naar een bepaalde plaats van herkomst, niet meer door anderen kan worden gebruikt. Anderen moeten deze plaats ook nog kunnen gebruiken in hun merk.

Beschrijvend?

Of een teken als beschrijvend kan worden aangemerkt, hangt af van hoe het relevante publiek het merk ziet. Dit is het geval wanneer er met de betrokken waren of diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat, waardoor het relevante publiek daarin onmiddellijk en zonder verder na te denken een beschrijving van deze waren of diensten of een kenmerk hiervan kan zien. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat het relevante publiek bestond uit het grote publiek en vaklui, dat het aandacht niveau gemiddeld tot hoog was en dat uit moest worden gegaan van het Engelstalige publiek. Het betrokken merk bestond immers uit Engelse woorden.

De kamer van beroep vond dat het merk géén beschrijvend teken was. De Engelse term “shocker” had de betekenis van iets dat schokkend is en dat het daaraan verwante werkwoord “to shock” betekende “iemand ertoe brengen zich verrast of geschokt te voelen”. De middelen waarvoor het merk is ingeschreven houden verband met insectenverdelgingsmiddelen met het doel om insecten te doden, niet om deze een schok te geven. De kamer van beroep kwam dan ook tot de conclusie dat men, om een verband te leggen tussen de term “shocker” en de betekenis van het merk, een denkoefening moest maken, waardoor het merk dus slechts suggestief was. En dus niet beschrijvend.

Het Gerecht was het hier mee eens. Echter, dan komt de vraag of het merk misleidend is.

Misleidend?

Hier had de kamer van beroep een beoordelingsfout gemaakt. SolNova stelde dat de term “bio” verwijst naar biologische producten of eerbied voor het milieu. De kamer van beroep was het hier niet mee eens en stelde dat het relevante publiek deze term niet zal koppelen aan milieuvriendelijkheid en voorts niet misleidend zou zijn. Het Gerecht keek hier anders tegenaan. Het Gerecht oordeelde dat het woordelement “bio” een zeer suggestieve strekking heeft gekregen en over algemeen verwijst naar het idee van milieuvriendelijkheid of naar het gebruik van natuurlijke materialen. Dat was hier niet het geval. Deze verwarring kan ook optreden bij het Engelstalige publiek, aangezien de term “bio” ook in de Engelse taal wordt gebruikt voor dergelijke eigenschappen. De vermelding van de term “bio” was dus voldoende bewijs dat er een voldoende ernstig gevaar voor misleiding van de consument bestond.

Uitkomst van deze zaak was dan ook dat het bestreden merk niet beschrijvend, maar wel misleidend was. Om deze reden is het merk dan ook vernietigd.

Wat betekent dit voor de praktijk
 • Het is nog steeds mogelijk om een merk te registreren met daarin woorden die verband houden met het product of de dienst. Voorwaarde is dat er enige afstand wordt gehouden en dat dus een denkoefening in verschillende stappen gemaakt moet worden en een intellectuele inspanning moet worden geleverd.
 • Wanneer een concurrent een merk heeft geregistreerd en daardoor beschrijvende termen probeert te monopoliseren, dan kunt u daar tegen optreden.

Heeft u vragen over het inschrijven van een merk? Bent u bang dat uw merk te beschrijvend of misleidend is? Of heeft uw concurrent een merk ingeschreven waar u het niet mee eens bent? Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op via contactgegevens.

Moos Hovens

Moos Hovens

BG.legal

  Contact

   Merk in kunstwerk mag, kunstwerk in product niet
   Lees meer
   Succesvol webinar Fashion & Law deel 2
   Lees meer
   Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden?
   Lees meer
   EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
   Lees meer
   Belangrijke wijzigingen auteursrecht: makers en exploitanten
   Lees meer
   Jouw eigen gezicht als merkregistratie: kan dat?
   Lees meer
   Legal Department as-a-Service
   Lees meer
   Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
   Lees meer
   Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
   Lees meer
   Er is ruimte voor onderhandeling bij Arbitvoorwaarden
   Lees meer
   Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
   Lees meer
   Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
   Lees meer
   Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
   Lees meer
   Wat zijn de gevolgen van een verstoorde arbeidsverhouding voor een KLM-piloot?
   Lees meer
   Software as a Service: grip op data
   Lees meer
   Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
   Lees meer
   Nieuwe Europese regels voor artificial intelligence
   Lees meer
   Korting voor model- en merkregistraties - aanvraagperiode 1 tot 31 mei
   Lees meer
   Successful webinar NDA, secrecy and cooperation
   Lees meer
   Het delen van data en vertrouwelijkheid
   Lees meer
   Drowned in the sun
   Lees meer
   Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
   Lees meer
   Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
   Lees meer
   Reclame maken voor corona zelftesten
   Lees meer
   Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
   Lees meer
   Later als ik groot ben..
   Lees meer
   Het gebruik van (framed) hyperlinks vs. het auteursrecht
   Lees meer
   Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
   Lees meer
   Succesvol webinar beschermingsmogelijkheden van AI
   Lees meer
   Exclusiviteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst
   Lees meer
   Succesvol webinar Fashion & Law deel 1
   Lees meer
   Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
   Lees meer
   SyRI wetgeving in strijd met EVRM
   Lees meer
   Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
   Lees meer
   Succesvol webinar AI in de Zorg
   Lees meer
   Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
   Lees meer
   Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
   Lees meer
   Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
   Lees meer
   Merkonderzoek: Hoe voorkom je merkinbreuk?
   Lees meer
   Doorhaling van een merkregistratie
   Lees meer
   Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
   Lees meer
   Kortingsregelingen voor MKB-ondernemers bij juridisch advies
   Lees meer
   Opzetten modelabel: waar moet je aan denken?
   Lees meer
   Een merk moet ook daadwerkelijk gebruikt worden
   Lees meer
   Mag je foto's van werknemers gebruiken?
   Lees meer
   Sinterklaas is toch gewoon sinterklaas?
   Lees meer
   Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
   Lees meer
   Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
   Lees meer
   Algoritme via Detachering
   Lees meer
   Algoritme als Software
   Lees meer
   Mensgerichte Artificiële Intelligentie sessie van NL AI coalitie
   Lees meer
   Auteursrechten & Artificial Intelligence
   Lees meer
   Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
   Lees meer
   Positiemerk: kan je dat beschermen?
   Lees meer
   Algoritme als een Dienst
   Lees meer
   Van wie is het model?
   Lees meer
   Beperkingen in licentieovereenkomst door mededingingsrecht
   Lees meer
   Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
   Lees meer
   Wees de copycats voor!
   Lees meer
   Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
   Lees meer
   Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
   Lees meer
   Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
   Lees meer
   Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
   Lees meer
   Stijl of trend: auteursrechtelijke bescherming?
   Lees meer
   Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
   Lees meer
   Wanneer heeft een IT leverancier aan zijn inspanningsverplichting voldaan?
   Lees meer
   Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
   Lees meer
   Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
   Lees meer
   Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
   Lees meer
   Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
   Lees meer
   De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
   Lees meer
   RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing
   Lees meer
   Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
   Lees meer
   BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
   Lees meer
   Aansprakelijkheid bij affiliate marketing
   Lees meer
   Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?
   Lees meer
   Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
   Lees meer
   Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier?
   Lees meer
   Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
   Lees meer
   Software / data overeenkomsten
   Lees meer
   Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
   Lees meer
   Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
   Lees meer
   NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
   Lees meer
   Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
   Lees meer
   Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software
   Lees meer
   Merkinbreuk door fulfilment diensten
   Lees meer
   Nieuwsbrief Tech - meld je aan
   Lees meer
   Kan ik de vorm van een product met een vormmerk (3D) beschermen?
   Lees meer
   Reclame voor geneesmiddelen, maar niet zelf verkopen: mag dat zomaar?
   Lees meer
   Dragons’ Den deel 2: de ondernemer die het snapt
   Lees meer
   Modelrecht op meubels: inbreuk of niet?
   Lees meer
   NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
   Lees meer
   Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
   Lees meer
   Checklist verpakken van producten
   Lees meer
   Wanneer is verpakken/opnieuw inpakken van producten toegestaan?
   Lees meer
   De roep om het vrijgeven van voertuigdata
   Lees meer
   Intellectueel eigendomsrecht
   Lees meer
   Merken en modellen
   Lees meer
   Domeinnamen
   Lees meer
   Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis
   Lees meer
   Slaafse nabootsing
   Lees meer
   Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
   Lees meer
   Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?
   Lees meer
   Merkinschrijving Balmain faalt
   Lees meer
   De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
   Lees meer
   Fashion & Design
   Lees meer
   Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
   Lees meer
   Wie heeft recht op de domeinnaam?
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
   Lees meer
   Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
   Lees meer
   Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
   Lees meer
   Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
   Lees meer
   Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
   Lees meer
   Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
   Lees meer
   Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
   Lees meer
   Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
   Lees meer
   Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
   Lees meer
   Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
   Lees meer
   Auteursrecht op website(teksten)
   Lees meer
   Bescherming winkelinterieur
   Lees meer
   Is het interieur van een winkel beschermd?
   Lees meer
   Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
   Lees meer
   Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
   Lees meer
   Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
   Lees meer
   Doordacht samenwerken geeft meer macht
   Lees meer
   De taalkundige uitleg van de Earn-Out
   Lees meer
   Handelsregisterwet wordt gewijzigd
   Lees meer
   Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
   Lees meer
   Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
   Lees meer
   Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
   Lees meer
   Inbreuk op merken in de beauty branche
   Lees meer
   Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
   Lees meer
   Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
   Lees meer
   Contractuele aansprakelijkheid
   Lees meer
   IT-recht
   Lees meer
   Reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten
   Lees meer
   BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
   Lees meer
   Uitleg begrip operationeel in ICT-aanbesteding
   Lees meer
   Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
   Lees meer
   Farma, Health en Life Sciences
   Lees meer
   BG.tech
   Lees meer
   Vacature juridisch medewerker/advocaat Data & AI, IT- en Privacyrecht
   Lees meer