Verpakking thee maakt toch inbreuk op merkrecht

13 feb 2014

 

Het hof oordeelt, anders dan de rechtbank[1], dat Sano Benelux met haar verpakking van groene thee, wel degelijk inbreuk maakt op de merkrechten van Kly Group. Kly Group heeft elementen die op de verpakking gebruik worden, als beeldmerk geregistreerd.

De feiten
Als eerste verwerpt het hof de stelling dat Kly Group te lang heeft gewacht met het instellen van de vordering. Sano Benelux stelt dat Kly Group op dezelfde markt actief is en de verpakking van Sano Benelux al lange tijd moet kennen. De thee werd “in dezelfde straat” geleverd. Het marktaandeel van Sano Benelux was echter klein. Sano Benelux heeft onvoldoende kunnen onderbouwen dat Kly Group een gedetailleerde kennis van de markt had waardoor zij al langer bekend moet zijn geweest met de verpakking van Sano Benelux. Indien dit argument was geslaagd dan had Kly Group mogelijk niet kunnen optreden omdat zij het gebruik had gedoogd.

Vervolgens moet het hof beoordelen of de door Sano Benelux op haar verpakkingen gebruikte beeldmerken een zodanige gelijkenis vertonen met die van Kly Group dat het gebruik daarvan als inbreuk op de beelmerken van Kly group moet worden beschouwd. De voorzieningenrechter heeft eerder deze vraag negatief beantwoord. De voorzieningenrechter oordeelde dat Sano Benelux de grens van het voorshands niet had overschreden en net voldoende afstand gehouden had.

Het hof oordeelt dat “ondanks de verschillen (de sleutel op de verpakking van Sano Benelux lijkt meer op een echte sleutel dan de sleutel die is aangebracht op de verpakking van Kly Group, de Mandala op de verpakking van Kly Group vertoont een wit landschap terwijl het landschap in de Mandala op de verpakking van Sano Benelux groen is en laatstbedoelde verpakking bovendien ook op een andere zijde van een plaatje/tekening is voorzien, voorts is de bovenkant van de verpakkingen verschillend) de totaalindruk van beide verpakkingen zodanig overeenstemmend is dat het publiek daardoor in verwarring kan komen. Het hof overweegt verder dat globale herinneringsbeeld in essentie hetzelfde is en dat de door Sano Benelux gemaakte variaties onvoldoende opvallen.

Dat in de branche een aantal vormgevingselementen (zoals de zwarte ondergrond, de gele omkadering en het gebruik van bepaalde beschrijvende woorden) ook door anderen worden gebruikt, leidt niet tot een andere beoordeling.

Het hof overweegt dat de merkinbreuk “met name is gelegen in het (grotendeels) overnemen van de combinatie van elementen die het uiterlijk van de verpakking van Kly Group bepalen en niet in het gebruik van afzonderlijke elementen van die verpakking”.

Dit leidt ertoe dat het hof Sano Benelux verbiedt om nog thee te verhandelen in de inbreukmakende verpakking. Sano Benelux moet de afbeeldingen van de verpakking van haar website verwijderen en Sano Benelux moet een recall houden onder haar professionele afnemers.

Gerechtshof Amsterdam, 28 januari 2014

Wat betekent dit voor de praktijk
Een beoordeling of een vormgeving / afbeelding voldoende of onvoldoende afwijkt van een merk [of auteursrechtelijk beschermd werk] is subjectief. De ene rechter kan tot een andere beoordeling komen dan een andere rechter.
Uiteindelijk gaat het om het totaalbeeld en minder om de details. Dit tenzij een “detail” verschil zodanig beeldbepalend is dat het tot een ander totaalbeeld lijkt ten opzichte van het “origineel”.

[1] Rechtbank Amsterdam, 21 september 2012

Zie ook branche AgriFood