Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG

11 jun 2020

Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) ingevoerd. De ervaringen met de UAVG zijn, zoals afgesproken bij de invoering hiervan, geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is er in oktober 2019 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Inmiddels is er een internetconsultatie van het wetsvoorstel gepubliceerd. We kunnen dus inzien welke nieuwe privacyregels momenteel worden voorbereid. Er is onder andere een interessante wijziging van artikel 30 UAVG op komst, dat ziet op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Verenigingen van cliëntbelangen

Uitgangspunt van de wet is dat het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is verboden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gezondheidsgegevens. De AVG maakt het echter mogelijk voor de Nederlandse wetgever om hierop een uitzondering te maken, wanneer de verwerking van dergelijke gegevens noodzakelijk is in het kader van een zwaarwegend algemeen belang. De wetgever heeft de verwerkingen van bijzondere persoonsgegevens, die zij op basis van een zwaarwegend algemeen belang noodzakelijk acht, opgenomen in artikel 30 UAVG. Aan dit artikel wil zij nu een onderdeel toevoegen (art. 32 lid 2 sub d UAVG).

Dit nieuwe onderdeel zorgt ervoor dat stichtingen, verenigingen of andere instanties zonder winstoogmerk, die actief zijn op het gebied van volksgezondheid, bijzondere persoonsgegevens van hun (voormalig) leden mogen verwerken. Deze uitzondering op de regel van artikel 9 AVG beoogt het voor verenigingen van cliëntenbelangen in zorg en welzijn [waarbij de wetgever onder andere patiëntenverenigingen maar ook verenigingen van gehandicaptensport als voorbeeld noemt] mogelijk te maken om gegevens over de gezondheid van hun (voormalig) leden te mogen verwerken.

Hoewel er al wel een dergelijke uitzondering bestaat voor stichtingen, verenigingen of instanties die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied actief zijn ,is de verwerking van bijzondere persoonsgegevens door eenzelfde soort partijen actief op het gebied van volksgezondheid nu enkel mogelijk op basis van uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen. Om onzekerheid en problemen in de praktijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat deze instanties kunnen functioneren conform haar maatschappelijk gewichtige doelstellingen, wil de wetgever deze uitzondering toevoegen. In de praktijk van deze instanties zal deze uitzondering, met het daarmee wegvallen van de verplichting om uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene te verkrijgen, administratief wat verlichting brengen.

Wetsvoorstel

Met de voorgenomen wetswijzigingen wordt de praktische uitwerking van de AVG verder aangevuld en verduidelijkt. In een andere blog zal ik ingaan op de wijziging die de wetgever beoogt door te voeren in onder andere de Faillissementswet met betrekking tot de verwerking van (medische) persoonsgegevens door de curator. Het wetsvoorstel tot wijziging van de UAVG is tot 14 juli 2020 in consultatie, waarna er mogelijk nog wijzigingen zullen plaatsvinden alvorens hierover wordt gestemd. BG.Legal volgt de ontwikkelingen hierin op de voet.

Meer weten over privacy of de verwerking van medische gegevens? Neem dan contact op met Tom Oerlemans via Oerlemans@bg.legal

Tom Oerlemans

Contact

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
Lees meer
Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
Lees meer
Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
Lees meer
Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
Lees meer
Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
Lees meer
Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
Lees meer
AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
Lees meer
Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
Lees meer
Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
Lees meer
Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
Lees meer
Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
Lees meer
Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk?
Lees meer
Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
Lees meer
Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
Lees meer
Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
Lees meer
Verzekeraars mogen geen standaard vergoeding hanteren bij een restitutiepolis
Lees meer
Hoge Raad: arts niet aansprakelijk voor gebruik ongeschikte medische hulpzaak
Lees meer
Rapport Aeternus: Trends en ontwikkelingen in de GGZ
Lees meer
Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
Lees meer
Europees Hof verwijst EU-VS Privacy Shield naar de prullenbak. En nu?
Lees meer
Gevolgen letselschadeuitkering na beëindiging huwelijk.
Lees meer
Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
Lees meer
Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
Lees meer
Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
Lees meer
Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
Lees meer
Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
Lees meer
Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
Lees meer
Aansprakelijkheid ziekenhuis bij plaatsing schouderprothese?
Lees meer
Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
Lees meer
Het delen van data in de zorg: nieuwe mogelijkheden door blockchain?
Lees meer
Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
Lees meer
Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars
Lees meer
Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier
Lees meer
Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
Lees meer
De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst [WGBO] in een notendop
Lees meer
Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
Lees meer
Update: meer aanbestedingen in de zorg
Lees meer
De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
Lees meer
Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.
Lees meer
Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
Lees meer
Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
Lees meer
5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
Lees meer
Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
Lees meer
Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
Lees meer
Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
Lees meer
Inbreuk op merken in de beauty branche
Lees meer
Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
Lees meer
Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
Lees meer
Privacyrecht
Lees meer
BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
Lees meer
BG.zorg
Lees meer