Heeft u vrije advocaatkeuze bij uw rechtsbijstandverzekering?

21 nov 2016

 

Heeft u letsel opgelopen ten gevolge van een ongeval en wilt u de letselschade verhalen op de aansprakelijke partij? U meldt de zaak bij uw rechtsbijstandsverzekering? Heeft u dan recht op behandeling door een zelf gekozen advocaat?

advocaat-kiezen

Behandeling door uw rechtsbijstandsverzekeraar
Na melding bij uw rechtsbijstandsverzekeraar neemt meestal een jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar de zaak in behandeling. Een jurist is echter geen advocaat. Enkele rechtsbijstandsverzekeraars hebben wel advocaten in dienst of maken gebruik van hun eigen netwerk. Maar mag u zelf een gespecialiseerde advocaat kiezen?

Uitspraak Europees Hof van Justitie
Het Europees Hof van Justitie heeft hierover al in 2013 uitspraak gedaan. In geval van een procedure heeft de voor rechtsbijstand verzekerde cliënt het recht om op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar een advocaat naar eigen keuze in te schakelen. Het gaat dan wel om een procedure waarvoor het verplicht is een advocaat in te schakelen.

Dit jaar heeft het Europees Hof van Justitie bepaalt dat ook voor andere procedures, bijvoorbeeld bezwaarprocedure bij de gemeente of het UWV de vrije advocaatkeuze geldt. Bij deze procedures is het in principe niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Beperking door rechtsbijstandsverzekeraar
U kunt dus op kosten van de verzekeraar en als een procedure noodzakelijk is een eigen advocaat kiezen. De meeste rechtsbijstandsverzekeraars hebben, gelet op de ze ontwikkeling, hun polis aangepast. Zij stellen in de meeste gevallen beperkingen aan de hoogte van de externe kosten of leggen een eigen bijdrage aan u op bij inschakeling van een externe advocaat/belangenbehartiger. U moet dus de polisvoorwaarden goed doornemen. De beperkingen mogen echter niet zover gaan dat deze het u onmogelijk maken om een advocaat naar eigen keuze in te schakelen.

Geschil over noodzaak procedure
Zoals aangegeven geldt de vrije advocaatkeuze alleen in geval van een procedure.

Wat als uw rechtsbijstandsverzekeraar van mening is dat een procedure geen kans van slagen heeft? U heeft dan altijd nog de mogelijkheid om het dossier voor te leggen aan een eigen gekozen gespecialiseerde advocaat. Deze advocaat zal het standpunt beoordelen. Dit is de zogenaamde second opinion op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Verhaal van uw letselschade
Zolang een procedure niet noodzakelijk is geldt dus de vrije advocatenkeuze niet. Echter ook buiten een procedure om kan het van belang zijn dat uw zaak wordt behandeld door een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Als aansprakelijkheid is erkend zal de aansprakelijke partij de advocaatkosten in beginsel volledig moeten voldoen. Er is dan geen beletsel om de zaak uit handen te geven aan een door u zelf gekozen gespecialiseerde letselschadeadvocaat.

Wat als slechts een gedeelte of zelfs geen aansprakelijkheid wordt erkend door de tegenpartij en uw rechtsbijstandsverzekeraar berust hierin?

U kunt dan altijd wederom een beroep doen op de geschillen regeling en een second opinion aanvragen bij uw rechtsbijstandsverzekeraar. De second opinion kunt u uit laten voeren door een gespecialiseerde advocaat naar eigen keuze. De opdracht zal vervolgens door uw rechtsbijstandsverzekeraar aan die advocaat verstrekt worden.

Conclusie
De uitspraken van het Europees Hof geven een verruiming voor u als rechtsbijstandsverzekerde.

U heeft een vrije advocaatkeuze in geval van procedures, ook die procedures waarvoor geen verplichte inschakeling van een advocaat geldt.

Het blijft wel noodzakelijk dat u alle mogelijkheden onderzoekt in het geval uw rechtsbijstandsverzekeraar van mening is dat u geen recht heeft op een vrije advocaatkeuze of als uw rechtsbijstandsverzekeraar van mening is dat de procedure geen kans van slagen heeft.

Dit artikel is gepubliceerd in "De Uitstraling" november 2016.