Wanbetalers opgelet!

07 mei 2012

Studieschuld-is-vragen-om-1378-200-300

We hebben allemaal wel eens te maken met een rekening die niet betaald wordt. "Geld geeft lucht" en dus is het van belang dat de rekening wordt betaald. De kosten die je maakt om je rekening betaald te zien, de zogeheten incassokosten, kun je voor rekening van de schuldenaar laten komen.

Een recent arrest van de Hoge Raad maakt duidelijk dat, in het geval je de incassokosten vordert van de schuldenaar, de omvang van deze incassokosten wel voldoende moet worden gespecificeerd¹. Dit betekent dat aangetoond moet worden dat deze incassokosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn. Als je niet kunt aantonen dat deze incassokosten gemaakt zijn, dan hoeft een rechter geen begroting van deze kosten te maken en toe te wijzen. Dit betekent dat er wel kosten zijn gemaakt om de rekening betaald te krijgen, maar dat je als schuldeiser de kosten niet vergoed ziet.
Het niet vergoed krijgen van gemaakte kosten is natuurlijk niet erg wenselijk. Gelukkig is er licht aan de horizon. Per 1 juli treedt er een nieuwe regeling in werking met maximaal te vorderen incassokosten². Deze nieuwe regeling is bindend als de schuldenaar een natuurlijk persoon is en de vordering niet hoger dan € 25.000,= is. Toepassing van deze nieuwe regeling betekent dat de omvang van de incassokosten redelijk is. Het enige dat de rechter nog zal toetsen is of er daadwerkelijk incassowerkzaamheden zijn verricht en kosten zijn gemaakt. Dit geeft de schuldeiser meer zekerheid om achter de wanbetalers aan te gaan, dus wanbetalers: wees opgelet!

___________________________
 ¹ HR 27 april 2012, LJN BV6690
² Wetsvoorstel wijziging vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, Kamerstukken II, 2010-2011, 32 418.

Marc Heuvelmans

BG.legal