Wanneer is er sprake van merkinbreuk?

17 jun 2020

Een merk is het gezicht van de onderneming en daarom van grote waarde. Merkinbreuk komt helaas vaak voor in de praktijk. Het beoordelen van merkinbreuk kan erg lastig zijn. Er wordt naar verschillende elementen gekeken, zoals de visuele of auditieve aspecten. In deze blog wordt ingegaan op de volgende vraag: hoe wordt merkinbreuk beoordeeld?

Deze vraag zal beantwoord worden aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Casus

In een recente uitspraak was het volgende aan de hand. Mediq is een onderneming actief in de medische industrie in Nederland en een aantal andere landen. Mediq is betrokken bij initiatieven op het gebied van zorgprocessen en zorgoplossingen die bij de patiënt thuis aangeboden kunnen worden. MedQ Consultants adviseert bedrijven die medische hulpmiddelen produceren en op de Europese markt willen brengen, op het gebied van kwaliteitsnormen en het voldoen aan Europese wet- en regelgeving.

Mediq is van mening dat de naam MedQ te veel lijkt op die van haar en daardoor verwarring veroorzaakt bij de consument. MedQ verweert zich hiertegen allereerst door te stellen dat zij de naam MedQ niet gebruiken ter onderscheiding van waren of diensten, maar slechts als handelsnaam. Volgens de rechtbank faalt dit verweer. Op de website van MedQ staan de verschillende diensten van MedQ uitgelegd, met daarbij de naam MedQ steeds prominent afgebeeld in opvallende kleuren. Hierdoor wordt er een duidelijk verband gezien tussen de naam en de diensten die worden aangeboden. Het gebruik van de handelsnaam MedQ dient daarmee niet alleen ter aanduiding van haar onderneming, maar ook ter onderscheiding van haar diensten.

Het feit dat de volledige naam van MedQ eigenlijk MedQ Consultants B.V. is, maakt voor de beoordeling niet uit. De onderdelen ‘Consultants’ en ‘B.V.’ zijn volledig beschrijvend, waardoor het woord ‘MedQ’ het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel is. Daarnaast springt dit deel ook het meest in het oog door de kleuren en de hoofdletter Q. Omdat het element MedQ en Mediq maar één letter van elkaar verschillen, is er in visueel opzicht, sprake van behoorlijke mate van overeenstemming.

Echter, hier staat tegenover dat er op auditief gebied nauwelijks gelijkenis is. MedQ wordt op z’n Engels uitgesproken als Med-Kjoe. MedQ geeft ook aan dat, doordat de Q met hoofdletter wordt geschreven, het duidelijk is dat het teken bestaat uit twee losse onderdelen. Het merk Mediq wordt meer als Mee-diek uitgesproken.

Daarnaast is er een groot verschil tussen het soort diensten die de merken aanbieden: beiden bieden adviezen, maar Mediq biedt advies aan patiënten en MedQ werkt vooral met organisaties. Hierdoor lijkt de kans op verwarring tussen de twee merken zeer klein.

Dan de domeinnaam: medq.eu stemt veel overeen met mediq.nl, maar mede gelet op hetgeen bepaald omtrent de merknaam, zal hier geen verwarring optreden. Zeker omdat op de website het teken MedQ in woord en beeld prominent staat afgebeeld.

Kortom: de rechtbank wijst de vorderingen af. Mediq en MedQ kunnen naast elkaar blijven bestaan.

Wat betekent dit voor de praktijk

Uit bovenstaande zaak blijkt dat het beoordelen van merkinbreuk in de praktijk erg lastig is. Het volgende is relevant voor de praktijk:

  • Om de mate van overeenstemming tussen merken te beoordelen, moet de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis worden beoordeeld.
  • Het gaat om de totaalindruk. Welk deel spring meteen in het oog? Dat is het dominerende deel van het merk.
  • Let ook op de soort waren of diensten die beide merken aanbieden. Zijn deze gelijk of stemmen deze erg overeen?

Meer weten over het merkenrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

 

BG.legal