Wanneer is verpakken/opnieuw inpakken van producten toegestaan?

09 apr 2020

De volgende situatie doet zich in de praktijk vaak voor: een onderneming koopt producten in van een fabrikant, verpakt de producten in een nieuwe verpakking en verkoopt deze vervolgens door. De nieuwe verpakking bevat een andere vormgeving en kleuren. Bovendien komt het voor dat er een andere handelsnaam op de verpakking wordt vermeld. Mag dit zomaar? Waar ligt de grens?

In deze blog geef ik antwoord op de volgende vragen:

  • Wat wordt er verstaan onder ompakken/opnieuw inpakken van producten?
  • Wanneer is ompakken van producten toegestaan?
  • Mag je zomaar een merk vermelden op de nieuwe verpakking?

Deze vragen zal ik hierna beantwoorden.

Wat wordt er verstaan onder ompakken/opnieuw inpakken van producten?

Het ompakken van producten komt vaak voor bij geneesmiddelen, drank en parfums. Van ompakken is sprake wanneer de originele verpakking van een product wordt vervangen door een nieuwe verpakking. Denk hierbij aan een andere naam en kleuren op de verpakking, of een andere vormgeving. Ook het materiaal van de verpakkingen kan verschillen. In de praktijk komt dit vaak voor, wanneer bedrijven bepaalde producten willen doorverkopen onder hun eigen naam.

Wanneer is ompakken van producten toegestaan?

Hoofdregel is dat het ompakken van een merkproduct in een nieuwe verpakking niet is toegestaan. De reden hiervoor is omdat een nieuwe verpakking kan leiden tot onduidelijkheid over de herkomst van een product, waardoor consumenten of andere afnemers niet weten wie het product geproduceerd heeft.

Op deze hoofdregel geldt een uitzondering. Deze uitzondering is van toepassing wanneer:

  1. De nieuwe verpakking is noodzakelijk om ingevoerde producten in een andere lidstaat te verhandelen.
  2. De nieuwe verpakking kan de oorspronkelijke toestand van het product niet aantasten.
  3. Op de nieuwe verpakking wordt duidelijk vermeld wie het product heeft omgepakt, en de naam van de fabrikant.
  4. De presentatie van het omgepakte product kan de reputatie van het merk en van de merkhouder niet schaden.
  5. De importeur stelt de merkhouder vooraf ervan in kennis, dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht. Indien de merkhouder dit verzoekt, kan de importeur een exemplaar leveren.

Indien er aan alle vereisten wordt voldaan, is het toegestaan om het product opnieuw te verpakken.

Praktijkvoorbeeld

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland was het volgende aan de hand. Gedaagde, een groothandel in onder meer medische en tandheelkundige instrumenten, bood via haar webshop ragers (een soort tandenstoker) van het merk TePe aan consumenten aan. Deels betrof het de doorverkoop in originele verpakking, maar ook werd een deel van de ragers omgepakt. TePe verkocht de ragers oorspronkelijk alleen aan tandartspraktijken. Gedaagde heeft de ragers in andere aantallen in een plastic zakje verpakt, met als doel deze te verkopen aan consumenten. Op deze zakjes werd een sticker geplaatst met de tekst: ‘Omgepakt door: gedaagde’. Later werd deze sticker nog uitgebreid met: ‘Fabrikant: TePe’.

Mag dit? Het is de vraag of de uitzondering op de hoofdregel, zoals hierboven toegelicht, in deze zaak van toepassing was. Het ging hier om in Nederland al rechtmatig in de handel gebrachte producten, die worden omgepakt omdat gedaagde producten in andere aantallen aan de consument wil aanbieden dan de merkhouder voor ogen had. Bovendien wilde de merkhouder de producten alleen aan professionals verkopen, terwijl gedaagde deze wilde verkopen aan consumenten.

De rechtbank was van mening dat gedaagde niet heeft voldaan aan de uitzondering. Om deze reden heeft zij inbreuk gemaakt op het (merk)recht van TePe. De eerste reden is dat gedaagde een lange tijd heeft nagelaten de naam van de merkhouder te vermelden op de nieuwe verpakkingen. Toen zij dat eenmaal deed, vermeldde zij alleen de naam ‘TePe’. De rechtbank oordeelde dat dit niet nauwkeurig genoeg was. Er waren namelijk meerdere ondernemingen binnen het concern die de naam TePe gebruikte. Dit zou problemen kunnen opleveren voor consumenten die een klacht willen indienen over het product.

Daarnaast heeft gedaagde TePe niet op de hoogte gesteld van de ompakking. Het is niet aan de merkhouder om erachter te komen dat haar producten worden omgepakt: gedaagde had TePe hierover in kennis moeten stellen, voordat zij de ragers zou voorzien van nieuwe verpakkingen. TePe moet namelijk in de gelegenheid worden gesteld om de nieuwe verpakkingen te beoordelen.

De rechtbank merkte als laatste nog op dat wanneer een onderneming een product voorziet van een nieuwe verpakking, zij zorg dient te dragen voor de juiste informatie op de nieuwe verpakking. Denk hierbij aan een gebruiksaanwijzing of eventuele waarschuwingen. De ompakker dient in zo’n geval ervoor te zorgen dat ook de nieuwe verpakking aan de informatie-eisen voldoet.

Mag je zomaar een merk op de nieuwe verpakking zetten?

In beginsel wel. Het uitgangspunt is dat een merkhouder het gebruik van haar merk op producten die rechtsgeldig (dus door de houder zelf of met haar toestemming) op de markt zijn gebracht, niet kan tegenhouden. Maar, hier gelden uitzonderingen op. De merkhouder kan zich hiertegen verzetten, met name wanneer haar producten, nadat zij in de handel zijn gebracht, zijn gewijzigd of verslechterd.

Een andere uitzondering is wanneer de doorverkoper de indruk wekt, door het plaatsen van het merk op de nieuwe verpakking, dat er een economische band bestaat tussen hem en de merkhouder. Het plaatsen van het merk brengt de consument dus op het verkeerde been. In de praktijk zijn er ook nog andere uitzonderingen denkbaar.

In een recente zaak gebruikte Easycosmetic (doorverkoper van parfum) meerdere merken op haar verpakkingen. Dit waren bekende merken. Door het gebruik van die merken op haar verpakkingen, werd de suggestie gewekt dat Easycosmetic een economische band zou hebben met de merkhouders.

Conclusie

De belangrijke boodschap uit deze blog is dus dat men moet oppassen bij het herverpakken van producten. Hoofdregel is dat het niet is toegestaan, mits wordt voldaan aan de uitzondering. In de praktijk kan het lastig zijn te beoordelen wanneer het ompakken van producten is toegestaan. Om u hierbij te helpen, hebben wij een duidelijke checklist voor u opgesteld.

Heeft u vragen over het ompakken van producten? Of vermoedt u dat uw producten door een van uw afnemers wordt omgepakt, zonder uw toestemming? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Zie ook: checklist verpakken van producten

 

BG.legal